تبلیغات
بلان - قانون تأسیس و اداره مدارس، مراكز آموزشی و مراكز پرورشی غیردولتی مصوب 1367 و اصلاحی 1387
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات

ماده1ـ به منظور توسعه مشاركت مردم در آموزش و پرورش و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد و اداره مدارس و مراكز پرورشی یا آموزشی غیردولتی، « سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشاركتهای مردمی» وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسیس می‌گردد. كلیه نیروها، امكانات و اعتبارات معاونت توسعه مشاركتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش به « سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشاركتهای مردمی» منتقل می‌شود. رئیس این سازمان «معاون امور مدارس غیردولتی و توسعه مشاركتهای مردمی» وزارت آموزش و پرورش است.

تبصره ـ اساسنامه سازمان ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مبحث اول- تاسیس و اداره مدارس غیر انتفاعی

ماده2ـ مدرسه، مركز پرورشی و مركز آموزشی غیردولتی طبق تعاریف ذیل توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا مشاركت ایشان با دولت مطابق اهداف و ضوابط و دستورالعملهای عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از كشور تحت نظارت وزارت مذكور براساس این قانون تأسیس و اداره می‌شود.

مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی است كه آموزشهای رسمی را مطابق دوره‌های تحصیلی (پیش‌دبستانی، ابتدائی، راهنمایی‌تحصیلی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی) ارائه می‌نماید.

مركز پرورشی: مركزی است كه در زمینه امور پرورشی و تربیت بدنی فعالیت می‌نماید. از قبیل كانون فرهنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش‌آموزی و مركز مشاوره.

مركز آموزشی: مركزی است كه به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا كسب مهارتهای فنی و حرفه‌ای بدون ارائه مدرك تحصیلی رسمی فعالیت می‌نماید. از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی ـ حرفه‌ای و كار و دانش.

ماده3ـ برای نظارت بر اجراء این قانون شوراهای مركزی و استانی و عنداللزوم شهرستانی و منطقه‌ای نظارت بر مدارس و مراكز پرورشی یا آموزشی غیردولتی تشكیل می‌گردد.

ماده4ـ تركیب شورای نظارت مركزی از قرار زیر است:

1ـ وزیر آموزش و پرورش (رئیس شورا).

2ـ معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشاركتهای مردمی (نایب رئیس شورا).

3ـ مسؤول امور مدارس غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشاركتهای مردمی (دبیر شورا).

4ـ مدیركل حقوقی وزارت آموزش و پرورش.

5 ـ یك نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی.

6 ـ یك نفر به انتخاب شورای عالی آموزش و پرورش.

7ـ یك نفر به انتخاب انجمن اولیاء و مربیان مركزی.

8 ـ دو نفر از مؤسسان مدارس غیردولتی به پیشنهاد رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشاركتهای مردمی و تصویب سایر اعضاء شورای نظارت مركزی

ماده5 ـ وظایف و اختیارات شورای نظارت مركزی عبارت است از:

1ـ تهیه و تصویب دستورالعملهای موردنیاز جهت اجراء این قانون در چهارچوب سیاستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش.

2ـ تأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس مدرسه یا مركز غیردولتی از طریق تحقیق و بررسی و استعلام از مراجع قانونی ذی‌ربط.

3ـ صدور مجوز تأسیس مدرسه یا مركز غیردولتی.

4ـ نظارت بر عملكرد مدارس و مراكز غیردولتی و شوراهای نظارت استان، شهرستان و منطقه.

5 ـ تهیه و تدوین « الگوی تعیین شهریه مدارس و مراكز پژوهشی یا آموزشی غیردولتی».

6 ـ تجدیدنظر در آراء و تصمیمات شوراهای نظارت استان وفق این قانون.

تبصره ـ كلیه مصوبات شورای نظارت مركزی پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.

ماده6 ـ در سطح استانها به ریاست رئیس سازمان آموزش و پرورش استان و در صورت لزوم در سطح شهرستانها و مناطق به ریاست مدیر یا رئیس سازمان آموزش و پرورش شوراهایی با تركیب نمایندگان شورای نظارت مركزی تشكیل می‌شود. در صورت اعتراض متقاضیان به تصمیمات این شوراها، موضوع به شورای بالاتر ارجاع می‌گردد.

ماده7ـ احكام اعضاء شورای نظارت استان توسط وزیر آموزش و پرورش و اعضاء شورای نظارت شهرستان و مناطق توسط رئیس سازمان آموزش و پرورش استان صادر می‌شود. اعضاء حقیقی شوراهای نظارت به مدت چهارسال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده8 ـ مؤسسان مدرسه یا مركز پرورشی یا مركز آموزشی غیردولتی باید واجد شرایط ذیل باشند:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احكام اسلام و برخورداری از حسن شهرت

ج ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه

د ـ نداشتن وابستگی به رژیم گذشته یا گروههای منحرف و غیرقانونی

هـ ـ نداشتن سوء پیشینه كیفری

و ـ حداقل مدرك دیپلم یا معادل آن

زـ حداقل سی سال سن

تبصره ـ در صورتی كه مؤسس یا مؤسسان شخص یا اشخاص حقوقی باشند فردی یا افرادی كه به عنوان نماینده ایشان معرفی می‌شوند باید دارای شرایط مندرج در این ماده باشند.

تبصره 2- موسسان مدارس اقلیتهای دینی شناخته شده موضوع این قانون توسط مراجع رسمی مذهبی آنان كه تابع و مقیم كشور هستند یا نمایندگان مورد تایید ایشان باشند به وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌شوند. این مدارس فقط مجاز به ثبت نام از دانش‌آموزان اقلیت‌های دینی هستند.

ماده9ـ وظایف مؤسسان مدرسه یا مركز پژوهشی یا مركز آموزشی غیردولتی از قرار زیر است:

الف ـ اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش جهت تأسیس مدرسه یا مركز

ب ـ تضمین منابع مالی لازم جهت تأمین هزینه‌های مدرسه یا مركز حداقل برای مدت یك سال.

ج ـ تأمین نیرو، فضا و امكانات موردنیاز طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش.

د ـ تنظیم بودجه و اداره امور مالی مدرسه یا مركز.

هـ ـ پیشنهاد دو نفر واجد شرایط مدیریت مدرسه یا مركز به آموزش و پرورش.

تبصره ـ تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر بیست سال و مركز آموزش پیش‌دبستانی، جهت كودكان چهار و پنجساله، وزارت آموزش و پرورش است.

ماده10ـ بانك‌های كشور موظفند طبق قانون عملیات بانكی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش پنجاه درصد (50%) از نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراكز پرورشی غیردولتی را ـ كه از كاركنان آموزش و پرورش هستند ـ جهت تهیه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امكانات موردنیاز به صورت وام قرض‌الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانكی تأمین نمایند.

ماده11ـ دولت موظف است همه ساله یارانه مربوط به تسهیلات بانكی را برای خرید زمین، ساختمان و تعمیرات مدارس غیردولتی در حدود امكانات خود در لایحه بودجه سالانه كل كشور پیش‌بینی نماید.

ماده12ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار نماید. آئین‌نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مذكور، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ واگذاری زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی در هر محل مشروط بر آن است كه در دسترسی مردم به مدارس دولتی آن محل خللی وارد نشود.

ماده13ـ به منظور حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود با مشاركت این موسسان « صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» را ایجاد نماید. دولت موظف است همه ساله، علاوه بر كمك‌ها و تسهیلات مذكور در این قانون، حداقل معادل پنجاه درصد (50%) از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازاء كل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی به این صندوق كمك نماید. اساسنامه صندوق مذكور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 14ـ منابع مالی مدارس غیردولتی عبارت است از:

الف ـ شهریه دریافتی از اولیاء دانش‌آموزان.

ب ـ كمك‌های دریافتی از اولیاء دانش‌آموزان و افراد خیر و مؤسسات خیریه.

ج ـ كمك‌های دریافتی از آموزش و پرورش.

ماده15ـ « الگوی تعیین شهریه مدارس و مراكز پرورشی یا آموزشی غیردولتی» با توجه به مقطع تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیتهای فوق‌برنامه، فضای فیزیكی و تجهیزات، و همچنین شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی كشور ـ كه از سوی بانك مركزی اعلام می‌شود ـ توسط شورای نظارت مركزی تهیه می‌گردد. این الگو پس از تصویب وزیر آموزش و پرورش قابل اعمال است.

ماده16ـ مؤسسان یا نماینده حقوقی ایشان با توجه به « الگوی تعیین شهریه مدارس و مراكز پرورشی یا آموزشی غیردولتی» میـزان شهریه را برای بررسی و تصویـب به شورایی مركب از افراد زیر در آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه پیشنهاد می‌كنند:

1ـ مدیر یا رئیس آموزش و پرورش (رئیس شورا).

2ـ دو نفر به انتخاب مدیر یا رئیس آموزش و پرورش.

3ـ مسؤول انجمن اولیاء و مربیان.

4ـ یك نفر از مؤسسان مدارس و مراكز غیردولتی به انتخاب ایشان.

تبصره ـ مؤسس می‌تواند اعتراض خود را نسبت به شهریه تعیین شده، برای بررسی و تصمیم‌گیری به سازمان آموزش و پرورش استان تقدیم نماید این تصمیم لازم است به تأیید وزیر آموزش و پرورش برسد.

ماده17ـ وجوه مربوط به شهریه مدرسه غیردولتی با تشخیص مؤسسان یا نماینده حقوقی ایشان مطابق دستورالعملهای وزارت آموزش و پرورش هزینه می‌شود. سایر وجوه دریافتی (موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده (16)) زیر نظر شورایی مركب از نماینده مؤسسان، مدیر، دو نفر نماینده انجمن اولیاء و مربیان و نماینده معلمان مدرسه هزینه می‌‌گردد.

ماده18ـ كلیه درآمدها و هزینه های مدارس و مراكز غیردولتی در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و عنداللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. تراز مالی این مدارس و مراكز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مركز تنظیم و پس از تصویب مؤسسان جهت رسیدگی و تأیید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌گردد.

ماده19ـ مدارس غیردولتی در برخورداری از تخفیفات، ترجیحات و كلیه معافیتهای مالیاتی و عوارض در حكم مدارس دولتی هستند.

ماده20ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود طبق دستورالعمل مصوب شورای عالی آموزش و پرورش سالانه معادل پنج درصد (5%) تا پانزده درصد (15%) از شهریه دریافتی توسط مراكز آموزشی غیردولتی را دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور واریز نماید. معادل وجوه واریزی از این محل در اختیار « سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشاركتهای مردمی» قرار می‌گیرد تا به منظور نظارت براین گونه مراكز و همچنین كیفیت بخشی به آموزش و پرورش غیردولتی هزینه گردد.

ماده21ـ مدیرمدرسه، مركز پرورشی یا آموزشی باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احكام اسلام.

ج ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه.

د ـ عدم وابستگی به رژیم گذشته یا گروهكهای منحرف و غیرقانونی.

هـ ـ نداشتن سوء پیشینه كیفری.

و ـ سلامت روانی و نداشتن نقص عضوی كه مانع انجام وظیفه است.

ز ـ تأهل برای مردان.

تبصره1ـ حداقل میزان تحصیلات، سوابق تجربی و سایر شرایط لازم برای مدیر مدرسه غیردولتی همانند مدیرمدرسه دولتی است.

تبصره2ـ مدیرمركز پرورشی لازم است حداقل پنج سال سابقه آموزشی یا پرورشی داشته‌باشد.

ماده22ـ مدیرمدرسه، مركز پرورشی یا آموزشی غیردولتی براساس پیشنهاد مؤسس و تأیید و حكم آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان تعیین می‌گردد. انتخاب مجدد وی بلامانع است.

تبصره1ـ در صورتی كه ظرف دو ماه از تاریخ پیشنهاد، حكم مدیر صادر نشود، با درخـواست مؤسس، آمـوزش و پـرورش اسـتان در مورد افراد پیشـنهاد شده تصمیم می‌گیرد.

تبصره2ـ چنانچه مدیر پیشنهادی، مستخدم رسمی آموزش و پرورش نباشد، تأیید صلاحیت او توسط گزینش وزارت آموزش و پرورش الزامی است.

ماده23ـ كاركنان مدارس و مراكز غیردولتی اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی هستند و به كارگیری آنها براساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش منوط به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسسان یا نماینده حقوقی مؤسسان و اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش است.

ماده24ـ مأموریت مستخدمان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی به مدارس غیردولتی بنا به تقاضای این مدارس و موافقت دستگاه ذی‌ربط امكان‌پذیر است. حقوق و مزایای این دسته از افراد حسب توافق مؤسسه ذی‌ربط با مدرسه غیردولتی توسط این مدارس قابل پرداخت است. سابقه خدمت در مدارس غیردولتی از لحاظ گروه، رتبه، پایه یا درجه یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه طبق مقررات جزء سوابق دولتی آنان منظور می‌گردد.

ماده25ـ كاركنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه‌ای مدارس و مراكز غیردولتی از مزایای « قانون تأمین اجتماعی» و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌شوند. كاركنان پاره‌وقت فاقد پوشش بیمه‌ای نیز به نسبت ساعات انجام كار مشمول حمایت‌های مقرر در این ماده هستند.

تبصره1ـ دولت می‌تواند از محل اعتبارات « صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی» بخشی از حق بیمه كاركنان غیررسمی مدارس غیردولتی را پرداخت نماید.

تبصره2ـ شرایط تمام‌وقت یا پاره‌وقت بودن كاركنان غیررسمی مدارس غیردولتی در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

ماده26ـ تعیین حقوق و مزایای كاركنان غیررسمی مدارس غیردولتی، مطابق آئین‌نامه‌ای است كه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب مراجع قانونی ذی‌صلاح می‌رسد.

ماده27ـ معلمان، مربیان و سایر كاركنان مدارس و مراكز غیردولتی موظفند دوره‌های آموزشی تكمیلی، بدو خدمت یا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند. هزینه این دوره‌ها توسط مؤسسان و افراد فوق‌الذكر حسب نظر آن وزارتخانه پرداخت می‌گردد.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش می‌تواند برای ارتقاء سطح دانش كاركنان مدارس و مراكز غیردولتی، با اولویت مناطق محروم، پرداخت تمام یا بخشی از هزینه برگزاری دوره‌های مذكور را برعهده گیرد.

ماده28ـ در صورت وجود داوطلب همه ساله حداقل بیست‌درصد (20%) از كل ظرفیت پذیرش مدارس غیردولتی به دانش‌آموزان آن محل اختصاص می‌یابد. همچنین مدارس و مراكز پرورشی و آموزشی غیردولتی موظفند به ازای كمكهای دریافتی از دولت، دانش‌آموزانی را كه امكان پرداخت شهریه ندارند با معرفی آموزش و پرورش ثبت‌نام نمایند. در این مورد دانش‌آموزان خانواده ایثارگران (شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه) و افراد بی‌سرپرست در اولویت هستند.

تبصره ـ شرایط ثبت نام دانش‌آموزان مذكور در این ماده با پیشنهاد مدرسه یا مركز و تأیید آموزش و پرورش تعیین می‌گردد.

ماده29ـ برنامه‌های آموزشی و پرورشی، كتب درسی و امتحانات مدارس غیردولتی و همچنین محتوای آموزشی، پرورشی و ورزشی مراكز غیردولتی طبق قوانین و مقررات عمومی وزارت آموزش و پرورش و مراكز پرورشی و آموزشی است.

ماده30ـ آئین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی در مناطق و محلات مختلف ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ـ مؤسس می‌تواند مكان واحد آموزشی را با موافقت شورای نظارت استان و رعایت «آئین‌نامه استقرار مدارس غیردولتی» تغییر داده یا تبدیل به احسن نماید مشروط بر آن كه مكان و ساختمان جدید از نظر قیمت و ضوابط و مقررات نوسازی هم سطح یا مرغوب‌تر از مكان و ساختمان قبلی باشد.

ماده31ـ در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه غیردولتی وضعیت مدرسه به‌شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ مدارسی كه در زمین با كاربری آموزشی احداث می‌گردد، برای همیشه با كاربری آموزشی و با اولویت مدرسه استفاده می‌شود.

ب ـ مدارسی كه در زمین با كاربری غیرآموزشی و با استفاده از تسهیلات بانكی موضوع این قانون خریداری و یا احداث می‌گردد، پس از بازپرداخت تسهیلات و تسویه‌حساب با بانك عامل، متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و آورده مؤسس به مدت پنج الی ده سال به عنوان مدرسه باقی می‌ماند.

ج ـ مدارسی كه در زمین با كاربری غیرآموزشی و بدون استفاده از تسهیلات بانكی خریداری و یا احداث‌می‌گردد، حداقل به‌مدت یك دوره تحصیلی به‌عنوان مدرسه باقی می‌ماند.

تبصره ـ در مورد بندهای (الف) و (ب) این ماده چنانچه به هر دلیلی مؤسس امكان ادامه فعالیت نداشته باشد، ملك مورد نظر به مؤسس واجد شرایط دیگر و یا آموزش و پرورش واگذار می‌گردد.

ماده32ـ در صورت فوت مؤسس، ورثه قانونی او یا نماینده آنها با دارابودن شرایط مؤسس می‌توانند فعالیت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرایط بودند یا تمایلی به ادامه فعالیت نداشتند، باید پس از پایان سال تحصیلی نسبت به فروش، اجاره یا واگذاری آن با رعایت ماده (33) اقدام نمایند. در این صورت مدرسه تا پایان سال تحصیلی زیر نظر آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

ماده33ـ كاركنان غیررسمی مدارس و مراكز غیردولتی در صورت ارتكاب تخلف اداری مشمول مقررات «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» مصوب 7/9/1372 و اصلاحات بعدی هستند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این دسته از كاركنان، «هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری» مستقر در ادارات آموزش و پرورش است.

مجازاتهای اداری قابل اعمال در مورد كاركنان غیررسمی مدارس و مراكز غیردولتی ـ كه جانشین مجازاتهای اداری مذكور در «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» می‌شود ـ عبارت است از:

الف ـ اخطار كتبی بدون درج در پرونده.

ب ـ توبیخ همراه با درج در پرونده.

ج ـ تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پست‌های حساس و مدیریتی در سطح مدرسه یا مركز.

د ـ محرومیت از اشتغال در مدارس و مراكز غیردولتی یك منطقه، شهرستان یا استان.

هـ ـ محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراكز غیردولتی تا سه سال.

وـ محرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراكز غیردولتی.

تبصره ـ آراء هیأتهای بدوی در موارد حكم به مجازات مذكور بندهای (هـ) یا (و) قابل تجدیدنظرخواهی در هیأتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است.

ماده34ـ مجازاتهای قابل اعمال در مورد مدارس و مراكز غیردولتی در صورت تخلف از تكالیف مندرج در این قانون و سایر مقررات ابلاغ شده از طرف آموزش و پرورش عبارتند از:

الف ـ اخطار كتبی به مدیر یا مؤسس.

ب ـ توبیخ مدیر یا مؤسس همراه با درج در پرونده.

ج ـ عزل مدیر و محرومیت از مدیریت در مدارس و مراكز غیردولتی از یك تا سه سال.

دـ محرومیت دائم مدیر از مدیریت مدارس و مراكز غیردولتی.

هـ ـ تعطیلی موقت مدرسه یا مركز از یك تا سه سال.

وـ لغو مجوز تأسیس و تعطیلی دائم مدرسه یا مركز.

ز ـ محرومیت موقت مؤسس از تأسیس مدرسه یا مركز غیردولتی تا پنج سال.

ح ـ محرومیت دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مركز غیردولتی.

تبصره 1ـ در صورت عزل مدیر مدرسه، انتخاب مدیر جدید به روش مذكور در ماده (23) انجام می‌شود و تا تعیین مدیر جدید اداره مدرسه حداكثر تا پایان سال تحصیلی برعهده مدیر موقتی است كه توسط آموزش و پرورش با اولویت كاركنان همان مدرسه مشخص می‌شود. درصورت عزل مدیر مركز پرورشی یا آموزشی، نحوه اداره آن مركز به تشخیص آموزش و پرورش استان است.

تبصره 2ـ درصورت تأیید رأی شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیردولتی، اداره آن تا پایان سال تحصیلی برعهده آموزش و پرورش است.

ماده 35ـ آراء شورای نظارت استان درموارد حكم به تعطیلی موقت یا دائم مدرسه یا مركز و یا محرومیت موقت یا دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مركز غیردولتی لازم است به تأیید رئیس سازمان آموزش و پرورش برسد و آراء مذكور پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شورای نظارت مركزی است. آراء شورای نظارت مركزی درصورت تأیید و ابلاغ وزیر آموزش و پرورش قطعی است.

آراء شورای نظارت مركزی درمورد تعطیلی دائم مدرسه یا مركز غیردولتی یا محرومیت دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مركز غیردولتی ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رأی در مراجع قضائی ذی‌صلاح قابل شكایت است.

قانون فوق در جلسه مورخ ششم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 16/5/1387 به‌تأیید شورای نگهبان رسید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 12 آذر 1392 10:56 ق.ظ
باسلام
لطفاً درخصوص مواردذیل اینجانب را راهنمایی فرمایید:

1- شرایط و مراحل تأسیس موسسه زبان انگلیسی
2- شرایط و مراحل تأسیس دارالترجمه زبان
3- شرایط تأسیس دانشگاه علمی كاربردی

اینجانب كارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی و مدرس زبان تخصصی به دانشجویان مدیریت در دانشگاه آزاد می باشم. منتظر پاسخ و پیشنهادات سازنده شما هستم.
باتشكر- آقایی
جمعه 4 اسفند 1391 09:03 ب.ظ
سلام خیلی عالی بود واقعا ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :