تبلیغات
بلان - توطئه 3
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات
دوشنبه 27 اردیبهشت 1389 :: نویسنده : محمدرضا بلانیان

زمامداری با پنج رای موافق

 

پس از جدالهای لفظی و مشاجره، ابوبکر با پنج رای به عنوان‏خلیفه رسول الله انتخاب شد. اجتماع‏کنندگان هنوز پراکنده نشده‏بودند که عده‏ای سواره و پیاده در شهر خودنمایی کردند. قبیله‏بنی اسلم که وابسته مهاجران بودند، وارد مدینه شدند، به آن سان‏که کوچه‏ها را پر کردند و با ابوبکر بیعت نمودند. [1]  شیخ مفیدبه روایت از ابو مخنف آورده است که بنی اسلم برای تهیه خواربار به مدینه آمده بودند. به آنان گفته شد: اگر به ما یاری‏دهید که برای جانشین پیامبر (ص) بیعت‏ستانیم، به شما خوار وبار می‏دهیم. پس بنی اسلم به امید دریافت‏خوار و بار به یاری‏برخاستند، تا آنجا که هر کس را که از بیعت‏خودداری می‏کرد باضرب و زور بدین کار مجبور می ساختند. [2]  بی‏سبب نبود که عمرمی‏گفت: من تا بنی اسلم نیامده بودند به پیروزی اطمینان‏نیافتم. [3] .

 

[1] تاریخ طبری، ج 3، ص 205.

[2] الجمل، شیخ مفید، ص 59؛ لامنس بااستناد بر مطالب تاریخ‏ابن فرات نوشته است این گروه سه نفره (ابوبکر، عمر، ابو عبیده)از همکاری بنی اسلم مطمئن شده بودند (ص 142، حاشیه 7).

[3] تاریخ طبری، ج 3، ص 222.

تأکید بر بیعت‏ گیری

در آن هنگامه دیگر جای هیچ اقدام مخالفی که بتواند به نتیجه‏انجامد وجود نداشت. کمترین مخالفت‏با شدیدترین پاسخ و شوم‏ترین‏کشتار و اختلاف مواجه می‏شد. تا اینجا به خوبی معلوم بود که آن‏گفتگوها و مشورتهای سران قبایل، نظر عمومی مسلمانان مدینه رادر بر نداشت و آنان هیچ فرصت اندیشه در این باره نداشته ومخالفان نیز با تهدید و تطمیع سکوت کرده‏اند. نیز با مطالعه‏متن گفتگوها و دقت در استدلالهای طرفین، آنچه که معیار تعیین‏حق اولویت‏خلافت مطرح و بر آن تاکید و توافق می‏شود و بر همان‏اساس «ابوبکر» خلیفه می‏گردد، مساله خویشاوندی و نسب باپیامبر (ص) می‏باشد. اما به راستی آیا طبق این معیار کسی‏شایسته‏تر از ابوبکر یافت نشد؟ ابوبکر خود در فردای آن روز این‏پرسش را پاسخ گفت. وی به مسجد پیامبر آمد و عمر خطبه‏ای درفضیلت و سبقت او در اسلام و یاری وی از دین و همراهی‏اش باپیغمبر (ص) از مکه به مدینه خواند و از مردم خواست‏با او بیعت‏کنند. مردم نیز جز عده‏ای از انصار [1]  و خویشاوندان پیغمبر (ص)بیعت‏با او را پذیرفتند و ابوبکر به طور رسمی به خلافت رسید.او در آن مجلس خطبه‏ای خواند و در ضمن آن گفت: مرا که برای‏زمامداری برگزیده‏اید بهترین شما نیستم حاضرم این مسؤولیت رااز گردن خود بردارم. من در کار خود و اداره امور مسلمانان به‏کتاب خدا و سنت رسول خدا رفتار خواهم کرد. جز آنکه همراه‏پیامبر فرشته‏ای بود که او را از گناه و خطا بازمی‏داشت اماآگاه باشید که مرا شیطانی است که گاهی مرا فرو می‏گیرد. هرگاه‏پیش من آمد از من بپرهیزید. [2]  با بیعت مردم با ابوبکر کارتعیین زمامدار به ظاهر پایان یافت. اما از آن زمان تا حال وآینده این پرسش باقی است که چرا در چنان مجلس مشورت که سرنوشت‏مسلمانان تعیین می‏شد، خاندان حصرت محمد (ص) را در زمره مشاوران‏به حساب نیاورند؟ برای آشوبگران سقیفه کاملا هویدا بود که فراخوانی خاندان‏پیامبر اکرم به آن مجلس، مانع از پیشبرد اهداف آنان است. زیرادر آن صورت ایشان حقایقی از فرمایشهای رسول اکرم (ص) را که‏گویای منزلت‏خود بود به یاد مردم می‏آوردند و توطئه‏ها خنثی‏می‏شد. به همین منظور بازیگران سقیفه برای این کار بهترین زمان‏ممکن را انتخاب کردند تا اهل بیت‏به موجب اشتغال به مراسم‏تجهیز پیامبر (ص) فرصت‏حضور نیابد.

 

 

[1] از گروه بیعت نکردگان، سعد بن عباد رئیس قبیله خزرج که‏از بیعت‏با ابوبکر سر باز زد، هیچگاه در نماز او حاضر نشد. درروزگار خلافت عمر به زخم تیر از پا درآمد. جز سعد، علی(ع) وبنی هاشم و چند تن دیگر از صحابه نیز تا مدتی از یعت‏باابوبکر سر باز زدند.

[2] طبقات ابن سعد، ج 3، ص 212، تاریخ طبری، ج 3، ص 223،الامامه، ج 1، ص 16.

خاندان پیامبر را به شور نطلبیدند

این پرسش که چرا در سقیفه خاندان وحی را به شور نطلبیدند درهمان زمان نیز از سوی برخی مطرح شد. اما پاسخی که از طرف‏گردانندگان حکومت ارائه می‏شد این بود که این حرکت تصمیمی ازپیش طراحی‏شده نبود بلکه ناخواسته و به یکباره اتخاذ شده است. صمیمی‏ترین یار ابوبکر، خلیفه دوم، بعدها گفت: انتخاب ابوبکربرای زمامداری کاری ناخواسته و نااندیشیده بود که خود جوش‏پیش آمد اما خداوند آثار زیانبار احتمالی آن را پیشگیری‏کرد. [1]  او این سخن را پس از وقتی بیان کرد که این زمزمه درمیان مردم رواج یافته بود که: اگر خلافت‏برای ابوبکر به تعیین‏پیامبر (ص) نبوده و با رای تنی چند از افراد، استوار شده است‏پس هم اینک نیز مردم حق دارند با رایی به مراتب افزون‏تر،دیگری را به زمامداری برگزینند.

 

 

[1] سیره ابن هشام، ج 4، ص 308؛ تاریخ طبری، ج 3، ص 205.

 

طراحی توطئه از قبل

جز دلایل و قراینی که پیشتر برشمردیم شواهدی نشان می‏دهد که آن‏تصمیم با توطئه قبلی صورت گرفته است و گرنه برای گروهی اندک‏چگونه زمینه و امکان کودتایی این چنین وجود داشته است؟! برخی‏شواهد بر توطئه بودن آن غایله به قرار زیر است: الف- در آیه‏ای از قرآن در هشدار الهی به پیامبر (ص) چنین‏می‏خوانیم: (و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم) [1]  یعنی هم اینک در شهر تو مدینه از کسانی که به ظاهر اسلام‏آورده‏اند هستند کسانی که بر نفاق خویش باقی‏اند (آنان که برنفاق خو گرفته‏اند و دمی از روی حقیقت‏به تو ایمان نیاورده‏اند)غیر از آنکه نفاق ایشان چنان زیرکانه است که اگر ما آنها رابه تو معرفی نکنیم هیچ گاه آنان را باز نشناسی! ب- تلاش عمر و ابوبکر برای تصدی امامت نماز به جای پیامبر (ص)در ایام بیماری آن حضرت [2]  ج- گفتار امام علی (ع) به عمر که «شیر خلافت را بدوش که برای‏تو نیز نصیبی خواهد بود. امروز زمام آن را محکم برای ابوبکردر دست گیر، تا فردا در اختیار تو باشد.» [3]  د- نامه معاویه به محمد بن ابی‏بکر و اشاره به همدستی ابوبکرو عمر بر ضد علی (ع) و غصب خلافت. [4]  ه- واگذاری خلافت از طرف ابوبکر به عمر و سخن عمر پس ازمضروب شدن به دست ابو لؤلؤ که اگر ابو عبیده زنده بود، او را به‏جانشینی برمی‏گزیدم. [5]  در برخی از روایات نیز به این زمینه‏چینی که ریشه در گذشته (زمان رسول اکرم-ص-) داشته تصریح شده است. [6]  حوادث بعدآشکار نمود که انتخاب خلفا در عهد هر سه خلیفه بر اساس آن بودکه خلافت در خاندانهای قریش به جز خاندان بنی هاشم به گردش‏درآید. و در اجرای این سیاست، قریشیان، اول «ابوبکر» را ازتیره تیم و سپس «عمر» را از تیره عدی، و پس از او «عثمان‏»را از تیره بنی امیه، برای خلافت انتخاب کردند. خلفا بر پایه‏همین مقصد و سیاست، انصار و بنی هاشم را از صحنه سیاست دورنگاه داشتند و به هیچ وجه ریاست ارتش در فتوحات و حکومت‏شهرهای اسلامی را به آنان واگذار نکردند.

 

 

[1] سوره توبه، آیه 110.

[2] مسند احمد، ج 1؛ تاریخ طبری، ج 3، ص 190.

[3] ابن ابی الحدید، ج 6، ص 11.

[4] مسعودی، مروج، ج 3، ص 21 و 22.

[5] ابن سعد، ج 3، ص 413.

[6] مسند احمد، ج 1، ص 110.

روح الله رمضانی

نوع مطلب : دینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:58 ب.ظ

Thank you. I enjoy it!
click now cialis from canada cialis soft tabs for sale opinioni cialis generico order a sample of cialis compare prices cialis uk cialis dosage recommendations cialis australia org generic cialis with dapoxetine cialis arginine interactio cialis daily new zealand
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:06 ب.ظ

You have made the point.
we like it safe cheap cialis cialis pills boards cialis generisches kanada generic for cialis cialis billig only best offers cialis use cialis savings card cipla cialis online india cialis 100mg cost cialis 5mg prix
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:10 ق.ظ

Useful advice. Appreciate it.
generic cialis 20mg uk price cialis wal mart pharmacy cialis reviews brand cialis nl prescription doctor cialis generic cialis tadalafil cialis pills cialis canada on line cialis vs viagra cialis prices in england
شنبه 25 خرداد 1398 01:24 ب.ظ

You revealed it really well.
achat cialis en europe cialis prezzo in linea basso cialis pas cher paris cialis tablets australia cialis official site buy generic cialis cialis kaufen cialis 20mg cialis great britain get cheap cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 05:10 ق.ظ

Appreciate it, Numerous stuff.

cialis 20 mg best price tarif cialis france cialis coupons cialis alternative warnings for cialis cialis tadalafil generic cialis with dapoxetine cialis 20 mg cialis dosage amounts buy cialis online
دوشنبه 20 خرداد 1398 08:04 ق.ظ

Whoa many of amazing information.
cialis dosage recommendations canadian discount cialis cialis 05 enter site 20 mg cialis cost buying cialis on internet tadalafil tablets cialis rckenschmerzen miglior cialis generico tarif cialis france generic cialis pill online
شنبه 18 خرداد 1398 06:10 ق.ظ

Hey there, You've done an excellent job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this website.
چهارشنبه 21 فروردین 1398 05:07 ب.ظ

Information effectively applied..
legitimate canadian mail order pharmacies north west pharmacies canada viagra canadiense canadian rxlist northwest pharmacy canada cialis from canada northwest pharmacies mail order aarp recommended canadian pharmacies is trust pharmacy in canada legitimate online canadian pharmacies
دوشنبه 12 آذر 1397 01:35 ق.ظ

Cheers! Lots of forum posts!

cialis prezzo in linea basso rx cialis para comprar we like it cialis soft gel where cheapest cialis cialis lowest price buy cialis uk no prescription cheap cialis i recommend cialis generico achat cialis en suisse cialis rckenschmerzen
یکشنبه 11 آذر 1397 12:29 ب.ظ

You said it very well.!
generic low dose cialis il cialis quanto costa generic cialis 20mg tablets canada discount drugs cialis interactions for cialis tadalafil 20mg when can i take another cialis cialis great britain get cheap cialis viagra vs cialis vs levitra
شنبه 10 آذر 1397 12:23 ب.ظ

Thanks! An abundance of advice.

cialis coupons printable click now buy cialis brand cialis farmacias guadalajara cialis dosage recommendations price cialis wal mart pharmacy cialis bula cialis sicuro in linea acheter cialis meilleur pri cialis generic costo in farmacia cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:32 ب.ظ

Thanks! An abundance of info.

cialis online nederland cialis herbs the best site cialis tablets brand cialis generic cialis 30 day sample cialis cost comprar cialis 10 espa241a side effects of cialis venta cialis en espaa interactions for cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:30 ب.ظ

Nicely put, Regards!
canada discount drugs cialis try it no rx cialis we use it cialis online store cialis daily reviews we recommend cialis info tesco price cialis il cialis quanto costa how to purchase cialis on line free generic cialis cialis for sale south africa
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:16 ق.ظ

With thanks! Wonderful information.
generic cialis with dapoxetine we choice free trial of cialis cialis 5 effetti collaterali cialis reviews generic cialis at the pharmacy cialis patentablauf in deutschland cialis dosage amounts cialis pills in singapore buy original cialis cialis online holland
پنجشنبه 19 مهر 1397 08:31 ق.ظ

Whoa many of beneficial information!
buy levitra buy levitra online levitra prices levitra prices levitra vardenafil levitra 10 mg kopen buy levitra generic buy levitra online levitra 10 mg kopen
سه شنبه 10 مهر 1397 05:42 ق.ظ

This is nicely expressed! .
cialis professional from usa safe dosage for cialis cialis 20 mg effectiveness are there generic cialis cialis 10 doctissimo cialis 50 mg soft tab cialis price thailand 5 mg cialis pharmacie en ligne prezzo di cialis in bulgaria bulk cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 03:20 ق.ظ

You said it very well..
cialis side effects dangers generic cialis tadalafil cialis patentablauf in deutschland wow cialis tadalafil 100mg price cialis wal mart pharmacy tadalafilo free cialis cialis prezzo in linea basso cialis tablets australia tadalafil 5mg
شنبه 31 شهریور 1397 05:19 ب.ظ

Thanks. Plenty of content!

online canadian discount pharmacies canadian pharmacy meds canadian pharmacy meds trust pharmacy canada reviews canadian pharmacy king canada medication list canadian medications canadianpharmacyusa24h is it legal buy viagrow trust pharmacy canada
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:55 ب.ظ

Good material. Thank you!
we recommend cheapest cialis cialis daily new zealand low cost cialis 20mg acheter cialis kamagra cialis for sale in europa cialis tablets tadalafil generic buy brand cialis cheap i recommend cialis generico viagra cialis levitra
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:47 ب.ظ

Helpful content. Appreciate it!
cialis generico postepay cialis for daily use canadian discount cialis wow cialis tadalafil 100mg cialis coupon cialis rckenschmerzen cialis 5mg cialis generico postepay cialis et insomni cialis arginine interactio
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:13 ق.ظ

Useful information. Kudos!
prescription doctor cialis cialis 20 mg effectiveness price cialis per pill cialis generic tadalafil 20mg cialis coupons cialis super kamagra online cialis generic cialis at the pharmacy cialis uk next day
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:59 ب.ظ

Wonderful posts. Appreciate it!
northwest pharmacy canada safe canadian online pharmacies canadian pharmacies drugs for sale on internet canada drug canadian pharmacy world canadian online pharmacies rated order canadian prescriptions online canadian online pharmacies reviews discount canadian pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:16 ق.ظ

Truly tons of excellent facts.
where can i buy generic viagra online safely where can you buy viagra without a prescription how to buy viagra on line how to buy viagra viagra purchase online buy viagra online uk viagra buy viagra buy viagra superdrug buy female viagra online generic sildenafil uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:07 ق.ظ

You explained it really well!
buy generic cialis click here take cialis cialis pas cher paris cialis australian price generic low dose cialis 40 mg cialis what if i take cialis rezeptfrei sterreich prices for cialis 50mg prezzo di cialis in bulgaria look here cialis cheap canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:26 ق.ظ

Cheers. Plenty of tips.

sildenafil uk pharmacy viagra cheap uk how to buy viagra online without a prescription sildenafil uk pharmacy where can i buy real viagra online sildenafil uk buy generic sildenafil buy viagra walgreens ordering viagra where to buy real viagra online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:29 ب.ظ

Truly a lot of very good knowledge!
cialis name brand cheap wow cialis 20 wow cialis tadalafil 100mg cialis canada buying cialis in colombia cialis y deporte cialis kamagra levitra cialis 20 mg best price cialis baratos compran uk cialis qualitat
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:14 ق.ظ

Nicely put. Regards!
where can i get viagra online do you need a prescription to buy viagra buy generic viagra online viagra price uk is it illegal to buy viagra can u buy viagra over the counter viagra tablets buy online where can i buy viagra safely online buy viagra plus viagra best buy
جمعه 17 فروردین 1397 08:53 ب.ظ

Many thanks! Quite a lot of facts!

generic cialis cialis online click here cialis daily uk cialis super acti cialis generico cialis et insomni how does cialis work we use it cialis online store cialis 5 mg buy click now cialis from canada
جمعه 3 فروردین 1397 05:42 ب.ظ

Truly all kinds of wonderful advice.
callus side effects of cialis acquistare cialis internet ou trouver cialis sur le net we use it cialis online store canada discount drugs cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis pills boards we recommend cialis info generic cialis levitra
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:24 ق.ظ

Fantastic posts. Thanks.
look here cialis cheap canada click now cialis from canada preis cialis 20mg schweiz cialis alternative we choice cialis pfizer india prices on cialis 10 mg prix cialis once a da the best choice cialis woman cialis prices acquistare cialis internet
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :