تبلیغات
بلان - سقط جنین و پاسخ های حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات

حکم سقط جنین         

سؤال: آیا سقط جنین را جایز مى دانید؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: تنها در صورتى كه یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمى براى مادر داشته باشد در مراحل اولیه جایز است.[1]

 

حکم سقط جنین یک ماهه با رضایت شوهر

سؤال: سقط جنین یك ماهه با رضایت شوهر و با استفاده از آمپول چه حكمى دارد؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: جایز نیست مگر آن كه خطر مهمّى متوجّه زن باشد.[2]

 

سقط جنین معیوب و نارس

سؤال: آیا سقط عمدى جنینى كه مطمئنیم یا احتمال مى دهیم، معیوب و نارسا مى باشد در هر ماهى از باردارى اگر دیه لازمه هم پرداخت شود، مجاز است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: هرگاه در مراحل ابتدایى جنین باشد و جنین به صورت انسان كامل در نیامده باشد باقى ماندن جنین در آن حالت سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شدید براى پدر مادر گردد، با این شرایط مانعى ندارد و احتیاطاً باید دیه را بدهند.

 

سقط جنین برای حفظ جان مادر

سؤال: اگر طبیب تشخیص قطعى دهد كه ماندن جنین در شكم مادر موجب مرگ مادر مى­گردد، بفرمایید:

الف) آیا جایز است جنین را در شكم مادر از بین ببرد تا مادر سالم بماند؟

ب) آیا مى توان مادر را به همان حال باقى نهاد تا بچه سالم بماند و مادر بمیرد؟

ج) اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براى مادر و هم براى بچّه در كار باشد تكلیف چیست (یعنى احتمال مرگ و سلامت براى هر دو مساوى باشد)؟

د) اگر حكم فوق نسبت به جنین قبل از ولوج روح فرق پیدا مى كند حكم هردو حال را توضیح فرمایید؟    

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: الف) چنانچه خلقت جنین كامل نشده مانعى ندارد.

ب) هرگاه بچّه به صورت انسان كامل در نیامده باشد، سقط جنین براى نجات مادر اشكال ندارد.

ج) اگر بدانیم یكى از آن دو قطعاً نجات پیدا مى كند باید آنها را به حال خود گذاشت تا یكى از آن دو بدون دخالت انسان دیگرى نجات یابد و اگر امر دایر میان این است كه هر دو بمیرند یا فقط جنین بمیرد مى توان جنین را سقط كرد تا مادر زنده بماند.

د) از جوابهاى بالا معلوم شد.

 

سقط جنین برای عمل جراحی مهم مادر

سؤال: خانمى دچار بیمارى چشمى گردیده كه اطبا نظر به عمل جرّاحى به طور اورژانسى داده اند، امّا متأسفانه این خانم داراى حمل سه ماهه مى باشد كه باید سقط جنین انجام دهد و بعد عمل جرّاحى چشم را به انجام برساند و اگر چشم خود را عمل نكند كور مى شود و همچنین ضررهاى زیادى نسبت به جنین وارد مى گردد در این صورت آیا سقط جنین جایز است؟  

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: در فرض مسأله پایان دادن به باردارى ظاهراً مانعى ندارد.

 

از بین بردن نطفه بعد از انعقاد

سؤال: آیا بعد از انعقاد نطفه از بین بردن آن جایز است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: در صورتى كه یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّى براى مادر نباشد جایز نیست و دیه دارد.

 

سقط جنین

سؤال: آیا سقط جنین جایز است و اگر جایز باشد دیه دارد؟

در صورتى كه از گفته متخصّصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّى حاصل شود اقدام به سقط جنین جایز است (مادامى كه به صورت انسان كاملى در نیامده باشد) و چون احتمال تعلّق دیه مى رود احتیاط آن است كه ورثه این كودك (غیر از پدر و مادر) با میل و رضاى خود از آن صرف نظر كنند.

 

سقط جنین کافر

سؤال: سقط جنین مسلمان و كافر چه حكمى دارد؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: ساقط كردن جنین مسلمان واضح است كه جایز نیست، حتّى اگر فرزند نامشروع باشد و در مورد بچّه هاى كفّار نیز ساقط كردن مجاز نیست، حتّى اگر در مذهب آنها فرزند نامشروع باشد.

 

سقط درمانی

سؤال: آیا در موارد زیر قبل از ولوج روح مى توان سقط درمانى انجام داد: الف) بیماریهایى كه مى دانیم مسلّماً جنین پس از تولّد خواهد مرد. ب) بیماریهاى ژنیتیكى. ج) ناهنجاریهاى نوزادان مثل آنانسفالى.        

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: سقط جنین در این موارد اشكال دارد به خصوص این كه پیش بینى هاى فوق جنبه قطعى ندارد.

 

سقط جنین به خاطر نایز مادر به پرتو درمانی

سؤال: در زن حامله اى كه مبتلا به سرطان رحم شده است و درمان آن هم به اشعه درمانى نیاز دارد و دادن اشعه هم باعث ناقص الخلقه شدن جنین مى شود آیا مى توان قبل از اشعه درمانى، سقط درمانى كرد؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: اگر ناقص الخلقه شدن او قطعى و شدید است و در مراحل نخستین باردارى و قبل از رسیدن به مرحله جنین كامل باشد و راه درمان نیز منحصر به این راه گردد مانعى ندارد.

 

سقط جنین غیر شیعه

سؤال: سقط جنین غیر شیعه چگونه است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: سقط جنین در هیچ مورد جایز نیست، مگر در موارد ضرورت.

 

امتناع مادر از درمان به منظور سقط جنین

سؤال: دكترها به مادرى دارویى را داده اند كه بخورد تا بچه اش سالم بماند و سقط نشود، آیا زن مى تواند به منظور سقط جنین دارو را استفاده نكند؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: جایز نیست.

 

سقط جنین نامشروع به خاطر خوف از کشته شدن

سؤال: دخترى از زنا حامله شده است. در صورت پى بردن خانواده، احتمال كشتن وى مى باشد. آیا مى تواند سقط جنین كند؟ حكم دیه آن چیست؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: در صورتى كه واقعاً جان او در خطر باشد، و جنین به چهار ماهگى نرسیده باشد، مجاز است سقط جنین كند، و دیه آن را به بیت المال بپردازد.

 

جراحی ضروری مادر که منجر به فوت جنین شود

سؤال: زنى كه در ماه هفتم حاملگى به سر مى برد، در اثر تصادف نیاز به عمل جرّاحى فورى پیدا مى كند، كه لازمه اش بیهوش نمودن اوست، ولى در اثر بیهوشى بچّه مى میرد (علم یقینى به فوت بچّه داریم) آیا جایز است مادر، جرّاحى و عمل شود؟   

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحى و بیهوشى باشد مانعى ندارد.

 

زمان ولوج روح در جنین

سؤال: با توجه به اینكه در برخى از سؤالات بالا حكم سقط بعد از ولوج روح و قبل از آن متفاوت بیان شده، لطفاً بفرمایید كه ولوج روح چه زمانى است؟   

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: هنگامى است كه بچّه در شكم مادر به حركت در مى آید، كه معمولاً در حدود چهار ماهگى است.

 

کوتاهی مادر در حفظ و نگهداری جنین

سؤال: اگر مادرى براى سقط بچّه اش كارى انجام ندهد، لكن با مراعات نكردن موارد لازم و تهیّه نكردن شرایط حفظ جنین، باعث سقط بچه شود، آیا كار حرامى كرده است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: اگر در حفظ جنین مطابق معمول كوتاهى كرده باشد مسؤول است.

سوال: خانمی كه تحت هتك ناموس یا تجاوز به عنف قرار گرفته و باردار شده است و با علم اینكه ادامه بارداری و زایمان و حضور این طفل نامشروع در جامعه هم از لحاظ روحی روانی و اجتماعی و مشكلات خانوادگی از جمله طلاق برای آن خانم و همچنین مشكلاتی كه ممكن است برای جامعه و بار مالی كه برای بیت المال پیش بیاید و فساد های دیگری كه ناشی از تولد این طفل نامشروع و حضور او در جامعه می شود آیا جایز است قبل از حلول روح در بدن جنین نسبت به سقط آن اقدام كرد؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اگر ضرر مهم جسمی یا روحی برای مادر دارد تا قبل از دمیده شدن روح در جنین می توانید آن

را سقط کنید . در غیر این صورت جایز نیست

 [1] - http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/?mit=807

[2] - http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/?mit=807

نوع مطلب : دینی، حقوق، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:53 ق.ظ

Thanks a lot, I like this!
buy cialis sample pack cialis generico online weblink price cialis prescription doctor cialis compare prices cialis uk cialis savings card cilas cialis generico milano female cialis no prescription buy online cialis 5mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:16 ب.ظ

You actually mentioned that very well.
price cialis wal mart pharmacy acheter cialis kamagra cialis with 2 days delivery effetti del cialis cialis australian price tadalafil tablets cialis generika in deutschland kaufen no prescription cialis cheap cialis 20 mg cut in half cialis kaufen wo
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:09 ق.ظ

You revealed it really well.
how to buy cheap viagra how to get cheap viagra buy viagra online canadian pharmacy buy viagra online at silagra how to get cheap viagra viagra buy no prescription buy viagra forum buy viagra soft online cheap online viagra
جمعه 17 فروردین 1397 06:02 ب.ظ

Truly many of superb advice!
chinese cialis 50 mg cialis for daily use we recommend cialis best buy does cialis cause gout the best choice cialis woman generic low dose cialis generic cialis soft gels where do you buy cialis cialis 10mg prix pharmaci generic cialis review uk
جمعه 3 فروردین 1397 01:34 ب.ظ

Incredible all kinds of great tips.
acquistare cialis internet are there generic cialis cialis 5 mg buy cialis sale online cialis dosage recommendations buy name brand cialis on line how much does a cialis cost cialis online cialis efficacit compare prices cialis uk
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:54 ب.ظ

Thanks! Quite a lot of forum posts.

200 cialis coupon generic cialis 20mg uk cialis soft tabs for sale prezzo di cialis in bulgaria buying cialis in colombia fast cialis online cialis online cialis authentique suisse callus cialis prezzo al pubblico
دوشنبه 25 دی 1396 04:50 ب.ظ
با سلام .من خانمی ۲۱ساله هستم دو فرزند دختر دارم و تازه فهمیدم که ناخواسته باردار شدم دوهفته هفتم را طی میکنم واز نظر روحی و جسمی اصلا توانایی زایمان و نگهداری از بچه را ندارم حتی از نظر مالی هم اصلا شرایط خوبی ندارم به طوری که با وجود دو فرزند توی یه خونه سی متری زندگی میکنم حالا همراه همسرم تصمیم به سقط جنین گرفته ایم و از عاقبتش میترسم ولی خدا شاهده اگه این بچه به دنیا بیاد گناهش بیشتره تا سقطش .لطفا راهنمایی کنید
دوشنبه 25 دی 1396 04:50 ب.ظ
با سلام .من خانمی ۲۱ساله هستم دو فرزند دختر دارم و تازه فهمیدم که ناخواسته باردار شدم دوهفته هفتم را طی میکنم واز نظر روحی و جسمی اصلا توانایی زایمان و نگهداری از بچه را ندارم حتی از نظر مالی هم اصلا شرایط خوبی ندارم به طوری که با وجود دو فرزند توی یه خونه سی متری زندگی میکنم حالا همراه همسرم تصمیم به سقط جنین گرفته ایم و از عاقبتش میترسم ولی خدا شاهده اگه این بچه به دنیا بیاد گناهش بیشتره تا سقطش .لطفا راهنمایی کنید
یکشنبه 15 مرداد 1396 10:24 ب.ظ
It's not my first time to pay a visit this website, i am browsing this website dailly and get
good facts from here daily.
یکشنبه 28 خرداد 1396 02:09 ق.ظ
سلام خانم سی و یک ساله هستم.یک فرزند 22ماهه دارم به تازگی متوجه شدم بطور ناخواسته 50 روزه باردارم.و اصلا از نظر روحی و جسمی و حتی مالی شرایط پذیرش بچه دوم را ندارم.هر چند خودم هم مایل به نگهداری جنین نمیباشم. ولی همسرم مرا تهدید به بی توجهی و طللاق عاطفی می کند که حتما باید  جنین. رو سقط کنم .و با اینکه او را از گناه سقط میترسانم ولی هر روز با من دعوا میکند و حتی دارو برای سقط گرفته و میگه باید بخوری. من باید چیکار کنم، زندگیم داره از هم میپاشه، آیا باید ب حرف شوهرم گوش بدم و اجازه سقط دارم ?واقعا از نظر روحی تحت فشار زیاد هستم جوری ک شبا خابم نمیبره.با تشکر
جمعه 26 آذر 1395 12:40 ب.ظ
سلام، من 11 هفته است که باردارم و با مراجعه به چند دکتر روانشناس جدیدا متوجه شدم که همسرم بصورت ارثی دچار بیماریه دو قطبیه و توصیه این بوده که بچه ای نداشته باشم چون 99% این بیماری رو به ارث میبره از پدرش. جای بدش اینه که خانواده شوهرم در مورد بیماری دو قطبی هیچ چیزی به من نگفته بودند و اسرار داشتند که در گذشته فقط یک افسردگی مختصر داشته و باید داروی ضد افسردگی مصرف کنه. حس میکنم بدجور سرم کلاه رفته و بینهایت از اینده این طفل معصوم میترسم و نمیخوام اونم مثل پدرش بدبخت بشه و کسی رو بدبخت کنه.از طرفی نمیخوام یک بیمار روانی بدنیا بیارم و از طرفی خیلی ناراحتم و دوست ندارم سقط انجام بدم، مجبورم این کار رو انجام بدم اما حس خیلی بدی دارم و دلم واسه این کوچولو خیلی میسوزه...
پنجشنبه 15 مهر 1395 11:54 ب.ظ
جواب این سوال هایی که افراد میگذارند درکجا میتوان
جمعه 25 تیر 1395 02:56 ب.ظ
سلام.خانم 30 ساله هستم.یک فرزند 2 ساله دارم به تازگی متوجه شدم بطور ناخواسته یک ماهه باردارم.و اصلا از نظر روحی و جسمی شرایط پذیرش بچه دوم را ندارم.مایل به نگهداری جنین نمیباشم.همسرم هم به سقط جنین رضایت دارد.ولی اطرافیان از گناه سقط ما رو میترسانند.حکم سقط و دیه جنین رو میخواستم بدونم.و اینکه از نظر روحی تحت فشار هستم جایز هست سقط را انجام بدم.و دیه جنین را به چه کسی بدهیم.تشکر
دوشنبه 14 تیر 1395 05:09 ق.ظ
سلام.من دارای دوفرزندهستم.الان باردارم اونم ناخواسته.شرایط مالی خوبی ندارم.بچه الان شش هفته ودوروزشه.میخوام سقط کنم اما ازخدامیترسم.میگه قلب داره وزندست.توروخداواسم دعاکنید.یاعلی
دوشنبه 24 خرداد 1395 04:31 ب.ظ
باسلام وخسته نباشی من ناخواسته یک ماه باردارهستم و دو فرزند دارم و اصلا دل و حوصله فرزند سوم راندارم واز وقتی فهمیدم که حامله هستم مریض شده ام دوبارعمل سزارین شدم ویک تخمدان به دلیل کیست داشتن ندارم ووزن من خیلی زیاد است وحالا هم با اینکه باردارهستم کیست دارم حالا به نظرم بارداری برایم خطر دارد وباید دوباره تخمدان برداشته شودباید چه کار کنم
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 08:16 ق.ظ
سلام خدمت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ،دیه ی جنینی که سه ماه تمام دارد چقدر است؟ با تشکر
چهارشنبه 30 دی 1394 11:50 ب.ظ
من یه خانم ۳۸ ساله هستم .همسرم یک سال و نیم بیکاره .بارداری و زایمانهای بسیار سخت دارم دو تا دختر دارم و الان ناخواسته ۲۱روزه باردارم .اگر سقط نکنم قادر به کار کردن نیستم و از لحاظ مالی منو بچه هام میمونیم حالا من چیکار کنم
شنبه 14 آذر 1394 08:02 ب.ظ
باسلام من فرزندهشت ماهه دارم والان متوجه شدم که دوباره شش هفتست که باردارم ودچارمشکل باهمسرم هستم والان درمنزل پدرم هستم نگه داشتن این جنین برایم ممکن نیست وهمسرم ازبارداربودنم مطلع نیست ایابدون اطلاع همسرم میتوانم کورتاژکنم ودیه ان درصورت سقط چیست
یکشنبه 3 خرداد 1394 01:25 ق.ظ
با عرض سلام.احتراما حضورتان پرسشى داشتم.خانم بنده در حال حاضر بچه پنج ماهه اى دارد و الان بطور ناخواسته دوباره حامله شده است.باتوجه به اینكه ادامه باردارى و وضع حمل بچه دوم چه از نظر روحى و چه از نظر جسمى بسیار دشوار و غیر قابل تصور میباشد ودر ثانى مراقبت و تربیت بچه اول كه خیلى خردسال و كوچك است نیز بر این مشكل افزوده.ایا جنین كه در هفته ششم میباشد را میتوانم سقط كنم؟لطفا راهنماییم فرمایید
یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 12:07 ب.ظ
مقلد ایت اله مکارم شیرازی برای سقط جنینبا رضایت هر دو حکم ان چه میباشد
پنجشنبه 3 بهمن 1392 12:37 ب.ظ
30شهریور ماه تاریخ عقدمون بود من الان نامزدم ولی دو هفته پیش با اسرار مادر شوهر و برادرشوهرم که تحت فشار بودم جنین 2 ماه و نیممو با شرایط دشواری سقط کردم حال و اوضاع روحی خوبی ندارم میخواستم بدونم پرداخت دیه بر عهده کی هستش البته شوهرم هم رضایت به سقط داشتن
متشکرم
چهارشنبه 3 مهر 1392 08:13 ب.ظ
با سلام و خسته نباشید
دیه سقط نطفه 20 روزه که هنوز بصورت جنین در نیامده و فاقد ضربان می باشد چقدر می باشد و به کجا پرداخت گردد.
شنبه 12 مرداد 1392 03:18 ب.ظ
جواب سوالهای این قسمت را کجا میتوان خواند؟
شنبه 12 مرداد 1392 02:42 ب.ظ
یه خانم 43 ساله هستم دارای 5فرزند و وضع مالی ضعیف ،بیمارهستم دچار تپش قلب ودیابت و کمردرد شدیدو میگرن در کل توانایی ندارم، باردار شدم به مدت 7 هفته و به دلایلی که عرض کردم با رضایت همسرم سقط انجام دادم،آیا ازنظر شرعی اشکال دارد ؟ چه وظیفه ای داشتم؟الان بسیارهم عذاب وجدان دارم .مرجع آیت الله مکارم
سه شنبه 28 آذر 1391 11:47 ب.ظ
سلام خسته نباشید خدمت شما و همكاران محترمتون.
من با همسرم كه هنوز عقد هم هستیم ناخواسته علائمی به وجود آمد كه مجبور شدیم به آزمایشگاه مراجعه كنیم،در صورتی كه اصلا باورم نمیشد همسرم باردار بشود چون دوماهی بودكه از رحم شروع كرده بودیم و اصلا ارضاشدن در ناحیه رحم را نداشتیم.بعداز 45 روز فهمیدیم باردار هست.امشب هم به متخصص زنان مراجعه كردیم و سونوگرافی را به ما پیشنهاد داد ولی گفت كه نمیتواند قرصی یا آمپولی به ما بدهد.حالا ما كه اولا برای حفظ آبرو طرفین و ثانیا اینكه در این موقعیت اصلا دلمان نمیخواهد بچه دار بشیم و الان اصلا موقعیت ازدواج فراهم نیست تا پنهان كاری كرد چه كاری باید انجام بدیم.این چه قانونی هست كه ما داریم.وقتی پدرو مادری ناخواسته به این مشكل برمیخورد قانون به چه حقی به دكترها اجازه چنین كاری نمیدهند؟؟؟؟؟تورو خدا و خواهشا و لطفا كمكمان كنید.پای آبروی طرفین در میان هست..
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :