تبلیغات
بلان - سقط جنین و پاسخ های حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات

حکم سقط جنین         

سؤال: آیا سقط جنین را جایز مى دانید؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: تنها در صورتى كه یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمى براى مادر داشته باشد در مراحل اولیه جایز است.[1]

 

حکم سقط جنین یک ماهه با رضایت شوهر

سؤال: سقط جنین یك ماهه با رضایت شوهر و با استفاده از آمپول چه حكمى دارد؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: جایز نیست مگر آن كه خطر مهمّى متوجّه زن باشد.[2]

 

سقط جنین معیوب و نارس

سؤال: آیا سقط عمدى جنینى كه مطمئنیم یا احتمال مى دهیم، معیوب و نارسا مى باشد در هر ماهى از باردارى اگر دیه لازمه هم پرداخت شود، مجاز است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: هرگاه در مراحل ابتدایى جنین باشد و جنین به صورت انسان كامل در نیامده باشد باقى ماندن جنین در آن حالت سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شدید براى پدر مادر گردد، با این شرایط مانعى ندارد و احتیاطاً باید دیه را بدهند.

 

سقط جنین برای حفظ جان مادر

سؤال: اگر طبیب تشخیص قطعى دهد كه ماندن جنین در شكم مادر موجب مرگ مادر مى­گردد، بفرمایید:

الف) آیا جایز است جنین را در شكم مادر از بین ببرد تا مادر سالم بماند؟

ب) آیا مى توان مادر را به همان حال باقى نهاد تا بچه سالم بماند و مادر بمیرد؟

ج) اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براى مادر و هم براى بچّه در كار باشد تكلیف چیست (یعنى احتمال مرگ و سلامت براى هر دو مساوى باشد)؟

د) اگر حكم فوق نسبت به جنین قبل از ولوج روح فرق پیدا مى كند حكم هردو حال را توضیح فرمایید؟    

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: الف) چنانچه خلقت جنین كامل نشده مانعى ندارد.

ب) هرگاه بچّه به صورت انسان كامل در نیامده باشد، سقط جنین براى نجات مادر اشكال ندارد.

ج) اگر بدانیم یكى از آن دو قطعاً نجات پیدا مى كند باید آنها را به حال خود گذاشت تا یكى از آن دو بدون دخالت انسان دیگرى نجات یابد و اگر امر دایر میان این است كه هر دو بمیرند یا فقط جنین بمیرد مى توان جنین را سقط كرد تا مادر زنده بماند.

د) از جوابهاى بالا معلوم شد.

 

سقط جنین برای عمل جراحی مهم مادر

سؤال: خانمى دچار بیمارى چشمى گردیده كه اطبا نظر به عمل جرّاحى به طور اورژانسى داده اند، امّا متأسفانه این خانم داراى حمل سه ماهه مى باشد كه باید سقط جنین انجام دهد و بعد عمل جرّاحى چشم را به انجام برساند و اگر چشم خود را عمل نكند كور مى شود و همچنین ضررهاى زیادى نسبت به جنین وارد مى گردد در این صورت آیا سقط جنین جایز است؟  

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: در فرض مسأله پایان دادن به باردارى ظاهراً مانعى ندارد.

 

از بین بردن نطفه بعد از انعقاد

سؤال: آیا بعد از انعقاد نطفه از بین بردن آن جایز است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: در صورتى كه یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّى براى مادر نباشد جایز نیست و دیه دارد.

 

سقط جنین

سؤال: آیا سقط جنین جایز است و اگر جایز باشد دیه دارد؟

در صورتى كه از گفته متخصّصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّى حاصل شود اقدام به سقط جنین جایز است (مادامى كه به صورت انسان كاملى در نیامده باشد) و چون احتمال تعلّق دیه مى رود احتیاط آن است كه ورثه این كودك (غیر از پدر و مادر) با میل و رضاى خود از آن صرف نظر كنند.

 

سقط جنین کافر

سؤال: سقط جنین مسلمان و كافر چه حكمى دارد؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: ساقط كردن جنین مسلمان واضح است كه جایز نیست، حتّى اگر فرزند نامشروع باشد و در مورد بچّه هاى كفّار نیز ساقط كردن مجاز نیست، حتّى اگر در مذهب آنها فرزند نامشروع باشد.

 

سقط درمانی

سؤال: آیا در موارد زیر قبل از ولوج روح مى توان سقط درمانى انجام داد: الف) بیماریهایى كه مى دانیم مسلّماً جنین پس از تولّد خواهد مرد. ب) بیماریهاى ژنیتیكى. ج) ناهنجاریهاى نوزادان مثل آنانسفالى.        

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: سقط جنین در این موارد اشكال دارد به خصوص این كه پیش بینى هاى فوق جنبه قطعى ندارد.

 

سقط جنین به خاطر نایز مادر به پرتو درمانی

سؤال: در زن حامله اى كه مبتلا به سرطان رحم شده است و درمان آن هم به اشعه درمانى نیاز دارد و دادن اشعه هم باعث ناقص الخلقه شدن جنین مى شود آیا مى توان قبل از اشعه درمانى، سقط درمانى كرد؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: اگر ناقص الخلقه شدن او قطعى و شدید است و در مراحل نخستین باردارى و قبل از رسیدن به مرحله جنین كامل باشد و راه درمان نیز منحصر به این راه گردد مانعى ندارد.

 

سقط جنین غیر شیعه

سؤال: سقط جنین غیر شیعه چگونه است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: سقط جنین در هیچ مورد جایز نیست، مگر در موارد ضرورت.

 

امتناع مادر از درمان به منظور سقط جنین

سؤال: دكترها به مادرى دارویى را داده اند كه بخورد تا بچه اش سالم بماند و سقط نشود، آیا زن مى تواند به منظور سقط جنین دارو را استفاده نكند؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: جایز نیست.

 

سقط جنین نامشروع به خاطر خوف از کشته شدن

سؤال: دخترى از زنا حامله شده است. در صورت پى بردن خانواده، احتمال كشتن وى مى باشد. آیا مى تواند سقط جنین كند؟ حكم دیه آن چیست؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: در صورتى كه واقعاً جان او در خطر باشد، و جنین به چهار ماهگى نرسیده باشد، مجاز است سقط جنین كند، و دیه آن را به بیت المال بپردازد.

 

جراحی ضروری مادر که منجر به فوت جنین شود

سؤال: زنى كه در ماه هفتم حاملگى به سر مى برد، در اثر تصادف نیاز به عمل جرّاحى فورى پیدا مى كند، كه لازمه اش بیهوش نمودن اوست، ولى در اثر بیهوشى بچّه مى میرد (علم یقینى به فوت بچّه داریم) آیا جایز است مادر، جرّاحى و عمل شود؟   

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحى و بیهوشى باشد مانعى ندارد.

 

زمان ولوج روح در جنین

سؤال: با توجه به اینكه در برخى از سؤالات بالا حكم سقط بعد از ولوج روح و قبل از آن متفاوت بیان شده، لطفاً بفرمایید كه ولوج روح چه زمانى است؟   

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: هنگامى است كه بچّه در شكم مادر به حركت در مى آید، كه معمولاً در حدود چهار ماهگى است.

 

کوتاهی مادر در حفظ و نگهداری جنین

سؤال: اگر مادرى براى سقط بچّه اش كارى انجام ندهد، لكن با مراعات نكردن موارد لازم و تهیّه نكردن شرایط حفظ جنین، باعث سقط بچه شود، آیا كار حرامى كرده است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: اگر در حفظ جنین مطابق معمول كوتاهى كرده باشد مسؤول است.

سوال: خانمی كه تحت هتك ناموس یا تجاوز به عنف قرار گرفته و باردار شده است و با علم اینكه ادامه بارداری و زایمان و حضور این طفل نامشروع در جامعه هم از لحاظ روحی روانی و اجتماعی و مشكلات خانوادگی از جمله طلاق برای آن خانم و همچنین مشكلاتی كه ممكن است برای جامعه و بار مالی كه برای بیت المال پیش بیاید و فساد های دیگری كه ناشی از تولد این طفل نامشروع و حضور او در جامعه می شود آیا جایز است قبل از حلول روح در بدن جنین نسبت به سقط آن اقدام كرد؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اگر ضرر مهم جسمی یا روحی برای مادر دارد تا قبل از دمیده شدن روح در جنین می توانید آن

را سقط کنید . در غیر این صورت جایز نیست

 [1] - http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/?mit=807

[2] - http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/?mit=807

نوع مطلب : دینی، حقوق، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 13 مرداد 1398 04:29 ب.ظ
many thanks considerably this web site will be conventional and
also informal
یکشنبه 13 مرداد 1398 12:41 ق.ظ
Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other blogs?
I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information.
I know my readers would appreciate your work. If you're even remotely interested, feel free to send me an e mail.
شنبه 12 مرداد 1398 04:01 ب.ظ
I do not know whether it's just me or if everyone else encountering
problems with your website. It appears like some of the text within your content
are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them too?
This could be a problem with my web browser because I've had this happen previously.
Appreciate it
دوشنبه 7 مرداد 1398 01:53 ق.ظ

Thank you. I enjoy it.
canada medications cheap cialis canadian pharmacy drugs for sale online canadian pharmaceuticals companies canada drug canadian pharmacy uk delivery canada pharmacies online prescriptions drugstore online shopping aarp recommended canadian online pharmacies pharmacy canada plus
چهارشنبه 2 مرداد 1398 08:01 ب.ظ
The ads are be subject to every one of the binding laws of the State of Israel.
شنبه 29 تیر 1398 03:40 ب.ظ
I have visited your website several times, and found it to be very informative
یکشنبه 23 تیر 1398 02:53 ب.ظ
Hiya very nice site!! Man .. Excellent .. Superb ..
I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
I'm happy to seek out a lot of useful info here in the post, we'd like work out more techniques in this regard,
thank you for sharing. . . . . .
یکشنبه 23 تیر 1398 10:53 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I came across this board and
I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like
you helped me.
دوشنبه 17 تیر 1398 04:31 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He is
well developed, with incredible arms including a chest
that stands out on this sweater. We're standing in-front of one another referring to our way of life, what
we really wish for into the future, what we're looking for on another person. He starts telling me that he has been rejected a lot of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles
at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for an excuse right.
But tell me, would you reject me, can you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you at the moment?' he was quoted saying as I receive nearer to him and kiss him.

‘When don't ask, just do it.' I reply.

‘I'm keen on how we think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my hindfoot as part of his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do that suits you ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you never know the things they want. A person who won't say yes because I said yes. Someone who's unafraid when you attempt new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when trying a new challenge, especially in regards to making something mroe challenging in the bedroom ', I intimate ‘And I like girls that are direct, who cut through the chase, like you just did. To be
honest, that is a huge turn on.
شنبه 15 تیر 1398 07:15 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino. He or she is handsome.
Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. They're well-built, with incredible arms including a chest
that is unique about this sweater. We're standing in front of one another preaching about
us, what we would like into the future, what we're seeking on another person. He
starts telling me that he's been rejected plenty of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd
never reject you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I do not know. Everything happens for a good reason right.
But figure out, make use of reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you at the moment?' he stated as I get more detailed him and kiss him.

‘When don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I favor how you will think.' , he said.

At the same time, I start scrubbing my rearfoot in her leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you wish in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I adore determined women. Someone you never know what you want. Somebody that won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared of trying something totally new,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt new things, especially when it comes to making something totally new in the sack ', I intimate ‘And I enjoy women who are direct, who cut in the chase, like you simply did. To be
honest, that's a huge turn on.
شنبه 15 تیر 1398 12:12 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's using a cappuccino. He or she
is handsome. Brown hair slicked back, glasses that fit
his face, hazel eyes and the most amazing lips I've
seen. They are well made, with incredible arms along
with a chest that is unique within this sweater. We're
standing in front of one another referring to people, what we wish money for hard times, what we're in search
of on another person. He starts telling me that she has been rejected a lot
of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I really don't know. Everything happens for
reasons right. But let me know, you would not reject me,
would you Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, can you mind if I kissed you right now?' he explained as I buy better him and kiss him.

‘Next occasion don't ask, function it.' I reply.

‘I love the way you think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my high heel within his leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you prefer in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone who knows what they want. Someone who won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared of trying new things,' he says. ‘I'm never afraid when you try something totally new, especially on the subject of making something totally new in the bed room ', I intimate ‘And I enjoy ladies who are direct, who cut from the chase, like you just did. For being
honest, that is a huge turn on.
جمعه 14 تیر 1398 01:06 ب.ظ
"We have to build completely to another crescendo, cheri," he said.
"Therefore we are going to have an ending which is to be as none before."

His smile was decadent, his eyes were full of lust, along with the soft skin of his hard cock against my sex was
having its intended effect. I was feeling a stronger arousal
now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the top of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I
want to him to thrust into me hard. Instead he retracted and slid his hardness back nearly my clit.


I'd been aching to own him inside, and I can tell that his need to push
that wonderful hard cock inside me was growing. His moans
grew to match mine, and I knew the experience of my wet pussy lips on the head of his cock was getting
an excessive amount for of us.

"Enable the finale begin," he said, and the man slid the end of his cock inside
me.

We both gasped while he held his cock there for any moment.
I contracted my pussy to pull him further inside,
and then he threw his head back at the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his
cock inside me, every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful mainly because it filled me,
but I needed everthing inside me. I rolled aside and rested my leg against his shoulder, and hubby plunged his cock up in.
جمعه 7 تیر 1398 03:28 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face,
hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. They're well built, with incredible arms and a
chest that is different about this sweater.
We're standing in front of each other preaching about us, what we would like
money for hard times, what we're interested in on another person. He starts saying
that they have been rejected a lot of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never
reject you ', I believe that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for a good
reason right. But tell me, would you reject me, might you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you right now?' he said as I get better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, do it.' I reply.

‘I like how we think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my calcaneus in the leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you wish in women? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone discussion what you want. Somebody who won't say yes because I said yes. Someone who's not scared when trying interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new things, especially in relation to making something totally new in the sack ', I intimate ‘And Everyone loves females who are direct, who cut over the chase, like you merely did. For being
honest, which is a huge turn on.
پنجشنبه 6 تیر 1398 03:58 ب.ظ
Index Search Villas and lofts to rent, search by
region, find in a few minutes a villa to rent by city, a range of rooms lofts and villas.
Be thankful for the wonderful pictures and knowledge that they
have to provide you. The site is a center for every person the ads from the field, bachelorette party?
Use a buddy who leaves Israel? Whatever the explanation you must rent a villa for a
future event or merely a team recreation well suited for any age.
The website is also center of rooms from the
hour, which is another subject, for lovers who are looking for
a deluxe room equipped for discreet entertainment that has a spouse or
lover. Regardless of you are interested in, the 0LOFT website creates a hunt for you to identify
rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
دوشنبه 3 تیر 1398 05:43 ق.ظ

This is nicely said! .
legalidad de comprar cialis american pharmacy cialis buying cialis overnight are there generic cialis cilas cialis 5 mg enter site 20 mg cialis cost generic cialis in vietnam safe dosage for cialis buy cialis sample pack
شنبه 1 تیر 1398 11:07 ب.ظ

Awesome posts. Cheers.
buy online cialis 5mg generic cialis achat cialis en europe generic cialis pill online the best choice cialis woman cialis coupon cialis reviews cialis 20mg preis cf wow look it cialis mexico cialis free trial
شنبه 1 تیر 1398 06:20 ق.ظ

Helpful facts. Appreciate it!
wow cialis 20 acquistare cialis internet acheter du cialis a geneve cialis rckenschmerzen cialis mit grapefruitsaft cialis cuantos mg hay cialis farmacias guadalajara cialis from canada bulk cialis cialis italia gratis
جمعه 31 خرداد 1398 06:28 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
in Singapore. I'm having black coffee, he's creating a
cappuccino. They are handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his
face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. He's well built,
with incredible arms and also a chest that shines for this sweater.

We're standing in the front of one another preaching about people, what we'd like into the future, what we're
looking for on another person. He starts saying that bigger been rejected plenty of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He smiles at me, biting his lip.‘Oh, I don't know. Everything happens for an excuse right.
But analyze, would you reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you at the moment?' he explained as I receive better him and kiss him.

‘When don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I love how you will think.' , he said.

For the time being, I start scrubbing my high heel in her leg, massaging it slowly. ‘What do you prefer in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone who knows what they have to want. Somebody that won't say yes just because I said yes. Someone who's not scared when you try interesting things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting something mroe challenging, especially in regards to making something totally new in the sack ', I intimate ‘And Everyone loves women that are direct, who cut throughout the chase, like you simply did. To generally be
honest, it really is a huge turn on.'
جمعه 31 خرداد 1398 02:24 ب.ظ

Great info, Thanks!
side effects of cialis when will generic cialis be available cialis kaufen bankberweisung cialis mit grapefruitsaft cialis canada on line weblink price cialis generic cialis in vietnam cialis coupon cost of cialis per pill cialis coupon
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:02 ق.ظ

Many thanks. A lot of stuff.

cialis 5 mg effetti collateral cialis soft tabs for sale cialis online tadalafil 20 mg ou trouver cialis sur le net if a woman takes a mans cialis buy name brand cialis on line generic cialis tadalafil are there generic cialis cialis taglich
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:45 ق.ظ

Whoa a good deal of great advice!
safe dosage for cialis cialis farmacias guadalajara cialis tablets australia cialis herbs buy cialis cheap 10 mg canadian cialis tesco price cialis the best choice cialis woman cialis pills in singapore cialis for sale
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:33 ب.ظ

Amazing forum posts, With thanks.
price cialis wal mart pharmacy cialis reviews cialis dosage where to buy cialis in ontario cialis baratos compran uk wow cialis 20 generic cialis cialis mit grapefruitsaft canadian discount cialis online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:58 ق.ظ

Valuable information. Many thanks!
prezzo cialis a buon mercato generic cialis in vietnam precios de cialis generico cialis reviews cialis 05 cialis tadalafil online cialis 20mg preis cf cialis daily reviews canadian drugs generic cialis buy online cialis 5mg
جمعه 24 خرداد 1398 09:45 ب.ظ

Many thanks, Helpful information.
online prescriptions cialis miglior cialis generico sublingual cialis online cialis 10 doctissimo cialis authentique suisse we like it cialis price cialis generika warnings for cialis cialis tablets for sale cialis canada
جمعه 24 خرداد 1398 07:37 ق.ظ

This is nicely put! !
order a sample of cialis generic cialis at walmart tesco price cialis only here cialis pills cialis soft tabs for sale cialis pills enter site 20 mg cialis cost cialis rckenschmerzen buy cialis cialis dose 30mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:45 ق.ظ

Lovely facts. Kudos.
comprar cialis navarr when can i take another cialis enter site 20 mg cialis cost generic cialis tadalafil cialis online napol cialis per paypa cialis arginine interactio acheter du cialis a geneve recommended site cialis kanada il cialis quanto costa
چهارشنبه 22 خرداد 1398 01:31 ب.ظ

Wow lots of useful material!
click here to buy cialis buying cialis overnight cialis coupon click here take cialis cialis 20mg tadalafil cialis 20 mg tadalafil 20mg cialis professional yohimbe cialis side effects
سه شنبه 21 خرداد 1398 10:22 ق.ظ

You actually suggested that fantastically!
we recommend cheapest cialis precios de cialis generico cialis uk next day cialis 20mg cialis tablets for sale cialis professional from usa what is cialis side effects of cialis india cialis 100mg cost recommended site cialis kanada
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:23 ق.ظ

Cheers! Numerous stuff.

wow cialis tadalafil 100mg cialis side effects we like it cialis price cialis coupon discount cialis we like it safe cheap cialis generic for cialis cialis lowest price cialis flussig buy online cialis 5mg
شنبه 18 خرداد 1398 11:22 ب.ظ

You reported that very well.
generic cialis review uk cialis pills price each buy cialis cialis 5mg low dose cialis blood pressure cialis authentique suisse cialis 50 mg soft tab non 5 mg cialis generici safe dosage for cialis wow look it cialis mexico
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :