تبلیغات
بلان - سقط جنین و پاسخ های حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات

حکم سقط جنین         

سؤال: آیا سقط جنین را جایز مى دانید؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: تنها در صورتى كه یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمى براى مادر داشته باشد در مراحل اولیه جایز است.[1]

 

حکم سقط جنین یک ماهه با رضایت شوهر

سؤال: سقط جنین یك ماهه با رضایت شوهر و با استفاده از آمپول چه حكمى دارد؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: جایز نیست مگر آن كه خطر مهمّى متوجّه زن باشد.[2]

 

سقط جنین معیوب و نارس

سؤال: آیا سقط عمدى جنینى كه مطمئنیم یا احتمال مى دهیم، معیوب و نارسا مى باشد در هر ماهى از باردارى اگر دیه لازمه هم پرداخت شود، مجاز است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: هرگاه در مراحل ابتدایى جنین باشد و جنین به صورت انسان كامل در نیامده باشد باقى ماندن جنین در آن حالت سپس تولّد ناقص آن باعث عسر و حرج شدید براى پدر مادر گردد، با این شرایط مانعى ندارد و احتیاطاً باید دیه را بدهند.

 

سقط جنین برای حفظ جان مادر

سؤال: اگر طبیب تشخیص قطعى دهد كه ماندن جنین در شكم مادر موجب مرگ مادر مى­گردد، بفرمایید:

الف) آیا جایز است جنین را در شكم مادر از بین ببرد تا مادر سالم بماند؟

ب) آیا مى توان مادر را به همان حال باقى نهاد تا بچه سالم بماند و مادر بمیرد؟

ج) اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براى مادر و هم براى بچّه در كار باشد تكلیف چیست (یعنى احتمال مرگ و سلامت براى هر دو مساوى باشد)؟

د) اگر حكم فوق نسبت به جنین قبل از ولوج روح فرق پیدا مى كند حكم هردو حال را توضیح فرمایید؟    

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: الف) چنانچه خلقت جنین كامل نشده مانعى ندارد.

ب) هرگاه بچّه به صورت انسان كامل در نیامده باشد، سقط جنین براى نجات مادر اشكال ندارد.

ج) اگر بدانیم یكى از آن دو قطعاً نجات پیدا مى كند باید آنها را به حال خود گذاشت تا یكى از آن دو بدون دخالت انسان دیگرى نجات یابد و اگر امر دایر میان این است كه هر دو بمیرند یا فقط جنین بمیرد مى توان جنین را سقط كرد تا مادر زنده بماند.

د) از جوابهاى بالا معلوم شد.

 

سقط جنین برای عمل جراحی مهم مادر

سؤال: خانمى دچار بیمارى چشمى گردیده كه اطبا نظر به عمل جرّاحى به طور اورژانسى داده اند، امّا متأسفانه این خانم داراى حمل سه ماهه مى باشد كه باید سقط جنین انجام دهد و بعد عمل جرّاحى چشم را به انجام برساند و اگر چشم خود را عمل نكند كور مى شود و همچنین ضررهاى زیادى نسبت به جنین وارد مى گردد در این صورت آیا سقط جنین جایز است؟  

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: در فرض مسأله پایان دادن به باردارى ظاهراً مانعى ندارد.

 

از بین بردن نطفه بعد از انعقاد

سؤال: آیا بعد از انعقاد نطفه از بین بردن آن جایز است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: در صورتى كه یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّى براى مادر نباشد جایز نیست و دیه دارد.

 

سقط جنین

سؤال: آیا سقط جنین جایز است و اگر جایز باشد دیه دارد؟

در صورتى كه از گفته متخصّصین یقین یا خوف خطر یا ضرر مهمّى حاصل شود اقدام به سقط جنین جایز است (مادامى كه به صورت انسان كاملى در نیامده باشد) و چون احتمال تعلّق دیه مى رود احتیاط آن است كه ورثه این كودك (غیر از پدر و مادر) با میل و رضاى خود از آن صرف نظر كنند.

 

سقط جنین کافر

سؤال: سقط جنین مسلمان و كافر چه حكمى دارد؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: ساقط كردن جنین مسلمان واضح است كه جایز نیست، حتّى اگر فرزند نامشروع باشد و در مورد بچّه هاى كفّار نیز ساقط كردن مجاز نیست، حتّى اگر در مذهب آنها فرزند نامشروع باشد.

 

سقط درمانی

سؤال: آیا در موارد زیر قبل از ولوج روح مى توان سقط درمانى انجام داد: الف) بیماریهایى كه مى دانیم مسلّماً جنین پس از تولّد خواهد مرد. ب) بیماریهاى ژنیتیكى. ج) ناهنجاریهاى نوزادان مثل آنانسفالى.        

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: سقط جنین در این موارد اشكال دارد به خصوص این كه پیش بینى هاى فوق جنبه قطعى ندارد.

 

سقط جنین به خاطر نایز مادر به پرتو درمانی

سؤال: در زن حامله اى كه مبتلا به سرطان رحم شده است و درمان آن هم به اشعه درمانى نیاز دارد و دادن اشعه هم باعث ناقص الخلقه شدن جنین مى شود آیا مى توان قبل از اشعه درمانى، سقط درمانى كرد؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: اگر ناقص الخلقه شدن او قطعى و شدید است و در مراحل نخستین باردارى و قبل از رسیدن به مرحله جنین كامل باشد و راه درمان نیز منحصر به این راه گردد مانعى ندارد.

 

سقط جنین غیر شیعه

سؤال: سقط جنین غیر شیعه چگونه است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: سقط جنین در هیچ مورد جایز نیست، مگر در موارد ضرورت.

 

امتناع مادر از درمان به منظور سقط جنین

سؤال: دكترها به مادرى دارویى را داده اند كه بخورد تا بچه اش سالم بماند و سقط نشود، آیا زن مى تواند به منظور سقط جنین دارو را استفاده نكند؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: جایز نیست.

 

سقط جنین نامشروع به خاطر خوف از کشته شدن

سؤال: دخترى از زنا حامله شده است. در صورت پى بردن خانواده، احتمال كشتن وى مى باشد. آیا مى تواند سقط جنین كند؟ حكم دیه آن چیست؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: در صورتى كه واقعاً جان او در خطر باشد، و جنین به چهار ماهگى نرسیده باشد، مجاز است سقط جنین كند، و دیه آن را به بیت المال بپردازد.

 

جراحی ضروری مادر که منجر به فوت جنین شود

سؤال: زنى كه در ماه هفتم حاملگى به سر مى برد، در اثر تصادف نیاز به عمل جرّاحى فورى پیدا مى كند، كه لازمه اش بیهوش نمودن اوست، ولى در اثر بیهوشى بچّه مى میرد (علم یقینى به فوت بچّه داریم) آیا جایز است مادر، جرّاحى و عمل شود؟   

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحى و بیهوشى باشد مانعى ندارد.

 

زمان ولوج روح در جنین

سؤال: با توجه به اینكه در برخى از سؤالات بالا حكم سقط بعد از ولوج روح و قبل از آن متفاوت بیان شده، لطفاً بفرمایید كه ولوج روح چه زمانى است؟   

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: هنگامى است كه بچّه در شكم مادر به حركت در مى آید، كه معمولاً در حدود چهار ماهگى است.

 

کوتاهی مادر در حفظ و نگهداری جنین

سؤال: اگر مادرى براى سقط بچّه اش كارى انجام ندهد، لكن با مراعات نكردن موارد لازم و تهیّه نكردن شرایط حفظ جنین، باعث سقط بچه شود، آیا كار حرامى كرده است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی مکارم شیرازی: اگر در حفظ جنین مطابق معمول كوتاهى كرده باشد مسؤول است.

سوال: خانمی كه تحت هتك ناموس یا تجاوز به عنف قرار گرفته و باردار شده است و با علم اینكه ادامه بارداری و زایمان و حضور این طفل نامشروع در جامعه هم از لحاظ روحی روانی و اجتماعی و مشكلات خانوادگی از جمله طلاق برای آن خانم و همچنین مشكلاتی كه ممكن است برای جامعه و بار مالی كه برای بیت المال پیش بیاید و فساد های دیگری كه ناشی از تولد این طفل نامشروع و حضور او در جامعه می شود آیا جایز است قبل از حلول روح در بدن جنین نسبت به سقط آن اقدام كرد؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اگر ضرر مهم جسمی یا روحی برای مادر دارد تا قبل از دمیده شدن روح در جنین می توانید آن

را سقط کنید . در غیر این صورت جایز نیست

 [1] - http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/?mit=807

[2] - http://www.makaremshirazi.org/persian/estefta/?mit=807

نوع مطلب : دینی، حقوق، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 1 آبان 1397 12:49 ق.ظ
Hi, I check your blogs daily. Your humoristic style is
witty, keep doing what you're doing!
دوشنبه 23 مهر 1397 06:38 ب.ظ
You've made some good points there. Ilooked on the web for additional information about the issue and found most people
will go along with your views on this web site.
یکشنبه 22 مهر 1397 10:34 ب.ظ
Hi there, You have dolne a fantastic job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends.
I aam sure they'll be benefited from thiis website.
یکشنبه 22 مهر 1397 04:55 ق.ظ
Does your websiite have a contact page? I'm having trouble
locating it but, I'd like to send you an email. I've got some creative ideas for your blog
you might be interested in hearing. Either way, great website
and I look forward to seeing it improve over time.
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:08 ق.ظ

You said it adequately..
levitra generic cheap 20mg levitra levitra generic levitra prices levitra without a doctor prescription buy 10 mg levitra levitra 20mg levitra 20 mg bayer prezzo levitra prices levitra
چهارشنبه 18 مهر 1397 12:18 ب.ظ
Amazing blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
I'm hoping to start my own website soon but I'm a little lost on everything.
Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There
are so many choices out there that I'm completely overwhelmed ..
Any tips? Thanks a lot!
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:48 ق.ظ
I was extremely pleased to uncover this great site.
I want to to thank you for your time just for this fantastic read!!
I definitely loved every bit of it and i also have you book-marked to see new things on your site.
چهارشنبه 18 مهر 1397 11:36 ق.ظ
Excellent blog here! Also your web site loads up very fast!
What web host are you using? Can I get your
affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours
lol
چهارشنبه 18 مهر 1397 07:37 ق.ظ
I do not even know the way I finished up right here, however I thought this post
was good. I don't know who you are however certainly you're going to a well-known blogger when you aren't already.
Cheers!
چهارشنبه 18 مهر 1397 07:13 ق.ظ
Hi, I do think this is a great site. I stumbledupon it ;) I may return yet
again since I bookmarked it. Money and freedom is the best way to change,
may you be rich and continue to help others.
چهارشنبه 18 مهر 1397 06:57 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is required to get set up?

I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web savvy so I'm not 100% positive.

Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
Cheers
چهارشنبه 18 مهر 1397 06:40 ق.ظ
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see
if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a
youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83
views. I know this is entirely off topic but I had to share
it with someone!
چهارشنبه 18 مهر 1397 05:46 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like
you wrote the book in it or something. I think that you could do with
some pics to drive the message home a bit, but other than that,
this is wonderful blog. A fantastic read. I'll definitely be
back.
چهارشنبه 18 مهر 1397 04:40 ق.ظ
Do you mind if I quote a few of your posts as long
as I provide credit and sources back to your weblog?
My blog site is in the very same area of interest as yours and my users would really benefit
from a lot of the information you provide here.
Please let me know if this ok with you. Appreciate it!
چهارشنبه 18 مهر 1397 04:13 ق.ظ
If some one wants expert view concerning running a blog afterward i advise him/her to go to see this weblog,
Keep up the good work.
چهارشنبه 18 مهر 1397 03:55 ق.ظ
This is very interesting, You're a very skilled
blogger. I've joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post.
Also, I've shared your web site in my social networks!
چهارشنبه 18 مهر 1397 02:41 ق.ظ
Usually I do not learn post on blogs, however I wish to say
that this write-up very compelled me to take a
look at and do it! Your writing style has been surprised me.
Thanks, quite great post.
چهارشنبه 18 مهر 1397 02:28 ق.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto
a coworker who has been doing a little homework on this.
And he in fact bought me lunch because I stumbled upon it
for him... lol. So let me reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanks for spending the time to discuss this matter here on your web page.
چهارشنبه 18 مهر 1397 12:31 ق.ظ
Hello, this weekend is nice designed for me, since this
time i am reading this enormous informative post here at my house.
چهارشنبه 18 مهر 1397 12:27 ق.ظ
This paragraph will help the internet users for creating new website or even a blog from start to end.
چهارشنبه 18 مهر 1397 12:19 ق.ظ
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoyed every bit of it.
I have you saved as a favorite to look at new stuff you post…
سه شنبه 17 مهر 1397 11:19 ب.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for disinfected
سه شنبه 17 مهر 1397 11:16 ب.ظ
You are so interesting! I do not suppose I've read a single thing like that before.

So wonderful to find someone with unique thoughts on this
issue. Really.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is needed on the web, someone with a bit of originality!
سه شنبه 17 مهر 1397 11:02 ب.ظ
Someone necessarily assist to make critically
articles I'd state. That is the very first
time I frequented your web page and so far? I surprised with the research you made to create this actual post extraordinary.
Excellent task!
سه شنبه 17 مهر 1397 11:00 ب.ظ
My spouse and I stumbled over here different web page and thought I may as
well check things out. I like what I see so i am just following you.
Look forward to looking at your web page for a second time.
سه شنبه 17 مهر 1397 08:43 ب.ظ
I got this website from my friend who informed me on the
topic of this site and at the moment this time I am visiting this website and reading very informative
articles or reviews at this place.
سه شنبه 17 مهر 1397 08:32 ب.ظ
Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know
a few of the pictures aren't loading correctly.
I'm not sure why but I think its a linking issue. I've
tried it in two different browsers and both show the same outcome.
سه شنبه 17 مهر 1397 06:00 ب.ظ
Keep this going please, great job!
سه شنبه 17 مهر 1397 05:35 ب.ظ
I'm not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue
on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
سه شنبه 17 مهر 1397 04:06 ب.ظ
Hey there! I know this is somewhat off topic but I was
wondering which blog platform are you using for this website?
I'm getting fed up of Wordpress because I've had
issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform.
I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :