تبلیغات
بلان - سقط جنین و پاسخ های حضرت آیت الله العظمی سیستانی
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات

2 سؤال: حكم اسقاط جنین معلول عقب مانده ذهنى یا ناقصُ الخلقه چیست؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: در هیچ حالى جایز نیست مگر این كه بقاى آن در شكم مادر براى او موجب ضرر و یا حرج فوق تحمّل باشد و روح در او دمیده نشده باشد.[1]

 

3 سؤال: خانمى در ماههاى آخر حاملگى (ماه هشتم یا نهم) پس از سونوگرافى به تشخیص پزشكان جنین او ناقص الخلقه است و قطع نخاع و از نظر بیماریهاى مغزى داراى مشكل بسیار زیاد مى باشد كه معلوم نیست در حال زایمان و پس از زایمان بمیرد یا زنده بماند از طرفى مادرش با شنیدن این خبر تعادل خود را از دست داده و به شدت روحش در عذاب است آیا سقط جنین جایز است؟ زیرا نگهدارى چنین فرزندى براى خانواده اش قابل تحمل نیست؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: حرام است.[2]

 

4 سؤال: اگر انعقاد نطفه ناخواسته صورت گرفته باشد سقط جنین تا چند ماهگی اشكال ندارد؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: سقط جنین بعد از دمیده شدن روح در آن مطلقاً جایز نیست و قبل از آن اگر حفظ جنین برای مادر ضرر داشته باشد یا مشقتی داشته باشد كه نوعاً قابل تحمل نیست سقط آن اشكالی ندارد.[3]

 

5 سؤال: در جایى كه اسقاط حمل جایز است دیه ثابت است ؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: بر كسى كه مباشرت به اسقاط كرده ثابت است.[4]

 

6 سؤال: آیا سقط جنین در قبل از سه ماهگى جایز است ؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: اگر ماندن جنین در رحم مادر موجب ضرر براى مادر شود و یا اینكه مادر را در عسر و حرج شدید قرار مى دهد مى تواند او را سقط نماید مگر اینكه جان در او رسیده شده باشد كه به هیچ وجه جایز نیست.[5]

 

7 سؤال: آیا از لحظه انعقاد نطفه سقط آن حرام است ؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: در همه مراحل حرام است مگر ماندن آن براى زن موجب ضرر یا حرج شدید باشد و در هر صورت كسى كه مباشر اسقاط مى كند باید دیه بپردازد ولى چون مستحق آن پدر و مادرند مى توانند ببخشند.[6]

 

8 سؤال: آیا سقط جنین چهار ماهه كه طبق نظر دكتر پس از تولد زنده نمى ماند و فلج مطلق خواهد بود صحیح است ؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: جایز نیست.[7]

 

9 سؤال: آیا بعد از انعقاد نطفه از بین بردن آن اشكال دارد ؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: بله و در حكم اسقاط جنین است و جایز نیست.[8]

 

10 سؤال: در چه مواردى اسقاط حمل مانعى ندارد ؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: اگر درحمل روح دیده نشده باشد وبقاء آن براى مادر خوف ضرر یا حرج مهمى كه قابل تحمل نیست داشته باشد اسقاط آن جائز است ولى دیه دارد.[9]

 

11 سؤال: آیا مى شود جنین ناقص الخلقه در هنگام حمل با علم به آن بوسیله دستگاههاى پزشكى اسقاط نمود یا نابود كرد ؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: جایز نیست.[10]

 

12 سؤال: اگر بازن كافره زنا صورت بگیرد وبعد مسلمان شود و عقد كند آیا سقط جنین سابق چه حكمى دارد ؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: در هیچ شرایطى سقط جنین جان دار جایز نیست و قبل از ولوج روح در صورتى جائز است كه ضرر مهمى براى مادر داشته باشد.[11]

 

13 سؤال: زنى كه 2 هفته حامله است و 2 فرزند دارد و مى خواهد سقط جنین كند چه حكمى دارد؟ (مى ترسد كه چون دارو استعمال كرده فرزند ناقص باشد)؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: سقط جنین جایز نیست مگر اینكه نگه داشتن آن براى مادر ضررى باشد یا مشقّت زیاد داشته باشد كه در اینصورت سقط آن مادامی­كه و لوج روح نشده باشد مانعى ندارد.[12]

 

14 سؤال: اگر کسی باردار شود ناخواسته درحالی که سه هفته است میتواند به هر روشی بچه را بیاندازد؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: اگر حفظ جنین برای مادر موجب حرج و مشقت زیاد است میتواند انرا اسقاط کند.[13]

 

15 سؤال: خانمی به مدت شش هفته از حاملگی ایشان گذشته اوبه علت بیماری ودستور پزشک جنین را سقط نموده اند آیا این کار دیه دارد واگر دارد بر عهده چه کسی است ؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: دیه بر عهده کسی است که مباشر در اسقاط بوده است.[14]

17 سؤال: از نظر شرع سقط كردن كودكى كه در شکم مادر است و مشخص شده كه معلول است در صورت اینكه زیر 4 ماه باشد چگونه است؟ اگر از 4 ماه بگذرد چگونه است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: بعد از ولوج روح مطلقاً جایز نیست و قبل از آن اگر حفظ جنین براى مادر ضررى یا حرجى باشد سقط آن مانعى ندارد.[15]

18 سؤال: آیا زنی كه به بیماری ایدز مبتلاست می تواند سقط جنین كند ؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: این كار جایز نیست بخصوص پس از آنكه روح به جنین دمیده شده اما اگر ادامه حاملگى براى مادر ضرر داشته باشد قبل از حلول روح در جنین، اسقاط آن جایزاست اما پس از آن نه.[16]

 

19 سؤال: چه موقعى سقط جنین جایز است؟ آیا براى آن سن خاصىّ مطرح است؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: پس از انعقاد نطفه، سقط جنین به هیچ وجه جایز نمى باشد مگر زمانى كه مادر بر جان خود بترسد و یا ماندن جنین در شكم او ان قدر پر زحمت باشد که غیر قابل تحمل گردد و خلاصى از آن ،جز سقط جنین راهى دیگرى ندارد، در این صورت تا روح در جنین دمیده نشده است سقط، جایز است و اما پس از دمیده شدن روح در جنین سقط آن به هیچ وجه جایز نیست.[17]

 

20 سؤال: گاهى پزشكان، چنان تشخیص مى دهند كه جنین بیمارى خطرناكى دارد واگر زاده شود اوناقص الخلقه خواهد بود و یا پس از اندك زمانى، خواهد مرد و پزشكان، ترجیح مى دهند كه جنین را ساقط كنند آیا چنان حقى را دارند؟ و آیا مادر مى تواند خود را دراختیار پزشكان قرار دهد تا جنین او را در آورند؟ وسرانجام دیه او به عهده كیست؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: تنها بدین جهت كه جنین ناقص الخلقه و یا پس از تولد، فقط مدت كوتاهى زنده خواهد بود، مجوز سقط جنین نمى شود پس مادر نمى تواند اجازه چنین كارى را به پزشكان بدهد و آنان نیز نمى توانند جنین را خارج كنند و دیه بر عهده كسى است كه عملاً به چنان كارى دست زده است.[18]

 

21 سؤال: آیا مادرى كه فرزند نمى خواهد مى تواند جنین خود را قبل از حلول روح بیندازد در حالى كه ماندن جنین، خطرى جدى براى مادر ندارد؟

پاسخ حضرت آیت­الله العظمی سیستانی: او چنان حقى را ندارد مگر آن كه بقاى جنین براى مادر موجب زحمت فوق العاده و طاقت فرسا باشد.[19][1]  - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914

[2]  - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914

[3] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914

[4] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914

[5] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914

[6] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914

[7] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914

[8] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914

[9] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914

[10] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914&sid=0&eid=0&page=2

[11] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914&sid=0&eid=0&page=2

[12] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914&sid=0&eid=0&page=2

[13] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914&sid=0&eid=0&page=2

[14] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914&sid=0&eid=0&page=2

[15] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914&sid=0&eid=0&page=2

[16] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914&sid=0&eid=0&page=2

[17] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914&sid=0&eid=0&page=2

[18] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914&sid=0&eid=0&page=2

[19] - http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=914&sid=0&eid=0&page=3

نوع مطلب : دینی، علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:03 ب.ظ

Really a lot of great material!
cialis for sale in europa cialis daily dose generic cialis cost cialis professional from usa how much does a cialis cost buy cialis online nz comprar cialis navarr cialis generika in deutschland kaufen cialis daily new zealand tadalafil 20mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:37 ق.ظ

Fantastic knowledge. Regards!
purchase of viagra buy genuine viagra online viagra cheap prices where to buy generic viagra online buy viagra without presc is it safe to buy viagra online where to buy viagra buy viagra from canada viagra cheap no prescription viagra alternatives
شنبه 18 فروردین 1397 01:55 ق.ظ

Thanks a lot, I appreciate this!
purchasing cialis on the internet online prescriptions cialis cialis prezzo al pubblico cialis 20 mg cut in half tadalafil 20mg cost of cialis per pill price cialis best we use it 50 mg cialis dose cialis per paypa how do cialis pills work
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:16 ق.ظ

Useful postings. With thanks.
venta cialis en espaa generic cialis levitra click now buy cialis brand we choice cialis uk cialis 5mg cialis dosage cialis 100 mg 30 tablet enter site very cheap cialis cialis rezeptfrei buy cialis cheap 10 mg
چهارشنبه 1 شهریور 1396 03:22 ب.ظ
If some one wants expert view concerning blogging then i suggest him/her to pay a
visit this blog, Keep up the fastidious
work.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 07:54 ب.ظ
all the time i used to read smaller posts that as well clear their motive, and that is also happening with this
paragraph which I am reading now.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :