تبلیغات
بلان - مروری اجمالی بر مقررات وقف در سایر کشورها
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات
وضعیت وقف و مؤسسات خیریه در کشورهای مختلف

بسمه تعالی
بر اساس بررسی‏های انجام شده و مطالعاتی که صورت گرفته و استعلامهایی که از طریق سفارتخانه‏ها بعمل آمده است وضعیت وقف و مؤسسات خیریه همچنین شیوه حمایت دولت از این نهاد در کشورهای مختلف به شرح ذیل می‏باشد.

کویت
1- شهرداری و وزارت اوقاف در کویت زمین مجانی در اختیار افراد خیر و نیکوکار می‏گذارد ولی این افراد به دلخواه خود نمی‏توانند هر کجا که مایلند ساختمان وقفی خود را بنا نمایند بلکه باید طرح خود را برای (مثلا احداث مدرسه یا بیمارستان و...) را به وزارت اوقاف ارائه نمایند سپس در لیست نوبت می‏روند و چنانچه جائی از شهر نیاز به احداث بیمارستان یا مدرسه یا هر چیز عام المنفعه وقفی وجود داشته باشد وزارت اوقاف آن را به فرد نیکوکار اعلام می‏کند و بانی در آن منطقه با هزینه شخصی خود اقدام به بنا می‏کند اما انتخاب اسم برای آن ساختمان بعهده خود بانی میباشد.
2- در کویت از هیچ چیزی مالیات یا عوارض شهری گرفته نمی‏شود و این وضع مؤسسات و مراکز خیریه نیز منطبق است و از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‏باشند.
3- در کویت خارجیانی که اقدام به احداث مراکز عام المنفعه می‏کنند بعنوان تقدیر از خدمات آنها تابعیت کویتی داده می‏شود.
4- اتباع کویت بویژه شیعیان این کشور قبلا در ایران اقدام به احداث هتل و بیمارستان و... می‏کرده‏اند و هزینه‏های این پروژه‏ها را از طریق ارسال حوالجات تأمین میکرده‏اند اما از هنگام حادثه 11 سپتامبر و مبارزه آمریکا با به اصطلاح تروریسم و کنترل شدید صندوقهای خیریه در منطقه خلیج فارس احداث پروژه‏های خیریه به مقدار زیادی در کشورهای دیگر از جمله ایران کاهش یافته است.
برابر نامه شماره سفارت ایران در کویت 335732 مورخ 22 / 1 / 84

اردن هاشمی
1- قانون مالیات بر درآمد تعدیل شده شماره (57) سال 1985:
الف - درآمد مؤسسه‏های دینی، خیریه، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و یا بهداشتی که عنوان عمومی و غیر سودآور داشته باشد، از شمول قانون مالیات بر درآمد به طور صددرصد معاف است.
ب - کلیه اشخاص مجازند که آبونمان و کمکهای قابل پرداخت در کشور را که قید شخصی نداشته و با مقاصد دینی، خیریه و یا انسانی انجام می‏گیرد از شمول مالیات بر درآمد معاف کنند.
2- قانون مالیات فروش شماره (9) سال 1994 و تعدیلات آن:
مساجد، کلیساها، مراکز ایتام و سالمندان، کلوپهای ورزشی و فرهنگی از مالیات فروش معاف هستند.
3- قانون اوقاف و امور و مقدسات اسلامی شماره (32) سال 2001:
کلیه اوقاف خیریه اسلامی و معاملات مربوط به آن از مالیات و حق ثبت و تمبر معاف است مگر:
الف - مالیات و حق ثبت و تمبر مربوط به ساختمانهایی است که بر زمینهای وقفی توسط دیگران به هنگام اجاره و در مدت آن دریافت می‏شود.
ب - ساختمانهایی که نیکوکاران آن را وقف کارهای خیریه کنند و خود برای مدت محدود از آن استفاده کنند تابع مقررات مالیاتی می‏شوند.
4- قانون حق ثبت زمینها شماره (26) سال 1958:
اوقاف اسلامی عام که توسط اداره عمومی اوقاف اداره می‏شوند، از شمول حق الثبت معامله‏های ثبت زمین معاف هستند هیئت دولت نیز می‏تواند جمعیتها و اوقاف خیریه را از حق الثبت زمین معاف نماید.
همچنین قانونهای مالکان و مستأجران اعیان وقفی و نیز قانون اوقاف و امور مقدسات اسلامی حاوی بندهایی دیگر جهت حمایت از اشخاصی است که علاقه به مشارکت در امور وقف و امور خیریه دارند در این زمینه هم می‏توان جهت دریافت آن متنها به سایت قوانین اردن
WWW.job.gov.jo مراجعه نمود.

تاجیکستان
مؤسسات خیریه و عام المنفعه یا بناها و اراضی وقفی بر اساس مصوبه مجلس جمهوری تاجیکستان از پرداخت مالیات و عوارض شهری معاف می‏باشند. ضمنا به آگاهی می‏رساند مرکز رسمی ثبت شده تحت عنوان اوقاف در جمهوری تاجیکستان وجود ندارد ولی افرادی که قصد وقف املاک یا دارایی‏های خود را دارند، این املاک و دارائیها را به مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان واگذار می‏نمایند و تحت نظارت این مرکز قرار می‏گیرد و در امور خیریه به مصرف می‏رسد که این مراکز از پرداخت مالیات معاف می‏باشند.
ضمنا بسیاری از مراکز خیریه و عام المنفعه نیز تحت نظارت و مالکیت دولت قرار دارند و یا بصورت خصوصی و با کمک سازمانهای خارجی به مردم کم بضاعت کمک می‏رسانند.
برابر نامه شماره سفارت ایران در تاجیکستان 1816 / 220 مورخ 21 / 5 / 84

قطر
1- ساختمان یا ملکی که برای وقف در اختیار وزارت اوقاف قرار می‏گیرد، این وزارتخانه پس از ثبت متصدی آن می‏شود و چنانچه قابل اجاره باشد، ده درصد از اجاره آن را برای تعمیرات در نظر می‏گیرد و چهاردرصد آن را برای هزینه استهلاک پیش‏بینی می‏نماید سپس مابقی اجاره‏بها را برای امور خیریه متفرقه و ایتام به مصرف می‏رساند.
2- چنانچه اماکن یا مستقلاتی از سوی افراد در اختیار اوقاف قرار گیرد و آن اماکن یا مساجد بعدا در طرح توسعه و تخریب دولت قرار گیرند، دولت پس از تصرف بهای آن را به قیمت روز محاسبه نموده و می‏پردازد. اوقاف نیز می‏تواند همان طرح یا بنا را در نقطه‏ای دیگر بنام شخص واقف احداث نماید.
3- بر اساس فرمان امیری مؤسسات خیریه و عام المنفعه از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض شهری معاف می‏باشند. همچنین تمامی مساجد متعلق به اهل تسنن یا شیعیان و کلیه حسینیه‏هایی که دارای مجوز می‏باشند از پرداخت هزینه آب و برق معاف خواهند بود.

آذربایجان
تشکلهای دینی طبق ماده 16 قانون اساسی جمهوری آذربایجان در رابطه با «آزادی اعتقادات دینی» از حق استفاده از ساختمانها و املاک اختصاص یافته بر اساس قرارداد توسط سازمانهای دولتی، سازمانهای اجتماعی و شهروندان کشور، برخوردار هستند.
مراجع وابسته به حاکمیت اجرایی محلی و ادارات دولتی می‏توانند اماکن دینی و سایر املاک دولتی را جهت استفاده بلاعوض مورد اختیار تشکلهای دینی قرار دهند.
طبق مفاد 18 و 23 قانون یاد شده، ساختمانها، لوازم دینی، اماکن اجتماعی و خیریه میتواند به عنوان ملکیت تشکلهای دینی باشد و آنها به صورت مستقل و غیره می‏توانند در زمینه خیریه و معارف فعالیت داشته باشند.
ضمنا به اطلاع می‏رساند که طبق ماده 106 قانون مالیات جمهوری آذربایجان درآمدهای سازمانهای خیریه (به غیر از درآمد به دست آمده از فعالیت کارفرمایی)، حواله‏های بلاعوض دریافت شده توسط سازمانهای غیر تجاری، حق عضویت، و درآمدهای مراکز آموزشی ایجاد شده جهت تحصیل افرادی که در سلامتی خود دچار مشکل شدند، از پرداخت مالیات معاف است.
لازم به ذکر است که نرخ مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده برای مؤسسات تولیدی به سازمانهای اجتماعی معلولان که 50 درصد کارمندان آن را معلولان تشکیل می‏دهند، 50 درصد کمتر است.
برابر نامه شماره سفارت ایران در آذربایجان 25 / 4 / 2005 - 2267 / 1 / 220

ترکمنستان

وضعیت اموال سازمان‏های اجتماعی

ماده 15: مالکیت سازمان‏های دینی
سازمان‏های دینی می‏توانند اموالی را همچون ساختمان، اماکن، وسایل معیشتی، واحدهای تولیدی، اجتماعی، خیریه، وجوه، وسایلی که از طریق خیریه بدست می‏آید، وسایلی که از طرف اشخاص وقف می‏گردد و نیز اموالی که بر اساس قوانین ترکمنستان در خارج از کشور خریداری شده و همچنین دیگر اموال مورد نیاز برای فعالیت این سازمان‏ها را در مالکیت خود داشته باشند.
سازمان‏های دینی موظف هستند که وسایل مالی و مادی خود را که از محل طرح‏ها و برنامه‏های کمک‏های فنی خارجی دریافت می‏کنند را در وزارت دادگستری ثبت نمایند.
ارگان‏های دولتی ترکمنستان می‏توانند ساختمان‏ها و دیگر اموال دولتی را بر اساس قانون ترکمنستان به سازمان‏های دینی اهدا و یا بصورت بلاعوض ارایه نمایند.
سازمان‏های دینی تصاحب و استفاده از زمین را بر اساس مقررات ذکر شده در قوانین ترکمنستان انجام می‏دهند.

ماده 16: استفاده از اموال دولتی و سازمان‏های اجتماعی و اشخاص
سازمان‏های دین حق دارند که از وسایل و اموالی که توسط سازمان‏های دولتی، اجتماعی و اشخاص بر اساس قراردادها ارایه می‏گردد، استفاده نمایند.
سازمان‏های دینی در امر دریافت اماکن دینی همراه با محوطه مربوطه از امتیازات ویژه برخوردار هستند.
تصمیم مربوط به تحویل اماکن مذهبی و اموال آن به سازمان‏های دینی حداکثر در عرض مدت یک ماه پس از وصول تقاضا از سوی سازمان‏های دینی، اتخاذ می‏گردد و مراتب بلافاصله به تقاضا کننده بصورت کتبی اعلام می‏گردد.
تحویل اماکن و اشیاء آثار فرهنگی و تاریخی به سازمان‏های دینی طبق قوانین ترکمنستان صورت می‏گیرد.

ماده 17: فعالیت تولیدی - اقتصادی
ارگان‏های مرکزی مدیریت بر سازمانهای دینی حق دارند بر اساس قوانین ترکمنستان واحدهای تولیدی، ساختمان سازی، مرمتی، کشاورزی و غیره را ایجاد نمایند.
خیریه‏های مالی و اموالی و نیز دیگر درآمدهای سازمان‏های دینی مشمول مالیات نمی‏گردد.

ماده 18: استفاده از اموال سازمان‏های دین که به فعالیت خود خاتمه می‏دهند
پس از خاتمه فعالیت سازمان‏های دینی اموالی که به این سازمان‏ها از سوی دولت،سازمان‏های اجتماعی و اشخاص ارایه شده به صاحبان قبلی برگردانده می‏شود.
در صورت خاتمه فعالیت سازمان‏های دینی استفاده از اموال آن سازمان‏ها بر اساس اساسنامه این سازمان و نیز طبق قوانین ترکمنستان صورت می‏گیرد.
فهرست اموال مذهبی که بر اساس اعتراض طلبکاران نمی‏تواند مصادره گردد بر اساس پیشنهاد شورای دینی وابسته به ریاست جمهوری از سوی کابینه وزراء ترکمنستان تعیین می‏گردد.
در صورت نبودن صاحب، اموال مذکور در اختیار دولت قرار می‏گیرد.
حق سازمان‏های دینی اتباع در رابطه با آزادی عقاید دینی

ماده 19: برنامه‏ها و مراسمات مذهبی
سازمان‏های دینی حق دارند مناطق ویژه را برای برگزاری برنامه‏ها و مراسمات دینی و نیز برای عبادت داشته باشند.
عبادت، برنامه‏ها و مراسمات دینی در محل اماکن دینی و محوطه‏های مربوطه، در محل زیارت‏گاه‏ها، در قبرستان‏ها (در صورت لزوم) و در خانه‏های اتباع طبق خواسته آنها برگزار می‏گردد. فرماندهان پادگان‏های نظامی نمی‏توانند از مشارکت نظامی در عبادت‏ها و مراسم‏های دینی (در هنگام داشتن وقت آزاد) ممانعت نمایند.
عبادات و مراسم‏های دین در بیمارستان‏ها، خانههای سالمندان و معلولین،زندان‏ها بر اساس درخواست اتباعی که در این اماکن بسر می‏برند برگزار می‏گردد.مدیریت این مؤسسات در برگزاری این مراسم‏ها مساعدت کرده و ضمن تعیین محل برگزاری، شرایط مناسبی را برای برگزاری ایجاد می‏نمایند.
چگونگی برگزاری عبادات و مراسم‏های دینی بصورت دست جمعی در اماکن غیر مذهبی بر اساس قوانین ترکمنستان تعیین می‏گردد.
سازمان‏های دینی حق ندارند بصورت اجباری از افرادی که به دین اعتقاد دارند وجوهی را اخذ نمایند و به حیثیت آنها خدشه وارد سازند.

ماده 20: کتب و وسایل دینی


اتباع ترکمنستان و سازمان‏های دینی حق دارند کتب دینی را (در هر زبانی که دوست دارند) و نیز دیگر اشیاء و وسائل دینی را خریداری کرده و استفاده نمایند.
تهیه، ورود خروج و توزیع کتاب‏هایی که باعث ایجاد اختلافات و درگیری‏های مذهبی و ملی می‏باشد ممنوع است. اقدامات مذکور بر اساس قوانین ترکمنستان پی‏گیری می‏گردد.
تهیه، نگهداری و توزیع نشریه‏ها و محصولات سمعی بصری، عکس و غیره حاوی مطالب افراط گرایی دینی، جداگرایی و بنیادگرایی بر اساس قوانین ترکمنستان پی‏گیری می‏گردد.

ماده 21: فعالیت خیریه و فرهنگی - فکری سازمان‏های دینی
سازمان‏های دین حق دارند هم بصورت جداگانه و یا از طریق صندوق‏های اجتماعی فعالیت خیریه و فرهنگی - فکری را انجام دهند.
دادن نذری و یا حوالات مالی برای این اهداف مشمول مالیات نمی‏گردد.
فعالیت کاری در سازمان‏های دینی و یا در واحدهای این سازمان

ماده 22: فعالیت کاری در سازمان‏های دینی
افرادی که در سازمان‏های دینی و نیز در واحدهای این سازمان‏ها بر اساس قراردادهای کار مشغول به فعالیت هستند از شرایط قانون ترکمنستان در مورد کار بهره‏مند هستند. این افراد می‏توانند عضویت سازمان‏های صنوف را داشته باشند.

ماده 23: اخذ مالیات از اتباعی که در سازمان‏های دینی فعالیت می‏کنند
اخذ مالیات از درآمدهای افرادی که در سازمان‏های دینی و نیز در واحدهای این سازمان‏ها فعالیت می‏کنند (از جمله روحانی‏ها) بر اساس مقادیر در نظر گرفته شده برای کارمندان مؤسسات و سازمان‏های دولتی، صورت می‏گیرد.

ماده 24: تأمین اجتماعی و بیمه اتباع مشغول در سازمان‏های دینی و واحدهای آن
اتباع ترکمنستان شاغل در سازمان‏های دینی و واحدهای آن (از جمله روحانی‏ها) بصورت برابر با افرادی که در سازمان‏های دولتی ترکمنستان فعالیت می‏نمایند تحت پوشش تأمین اجتماعی و بیمه قرار می‏گیرند.
برای این منظور سازمان‏های دینی و واحدهای آنها وجوهی را به صندوق‏های بیمه دولتی طبق مقررات پیش بینی شده برای مؤسسات و سازمان‏های دولتی حواله می‏نمایند و نیز در انعقاد قراردادهای بیمه داوطلبانه اتباع بر اساس مقررات پیش بینی شده در قوانین ترکمنستان مساعدت می‏نمایند.
به تمامی اتباعی که در سازمان‏های دینی و واحدهای آنها فعالیت می‏کنند حقوق بازنشستگی بر اساس قوانین ترکمنستان تعیین و پرداخت می‏گردد.

ماده 25: کنترل و نظارت بر فعالیت سازمان‏های دینی
کنترل و نظارت بر فعالیت سازمان‏های دینی ترکمنستان بعهده وزارت دادگستری ترکمنستان و نیز ادارات این وزارت در استان‏ها حق دارند از مسئولین سازمان‏های دینی اسناد تأسیس آن سازمان‏ها را درخواست نمایند، توضیحاتی را از اعضای سازمان‏های دینی و اتباع دیگر در مورد مسایل رعایت اساسنامه این سازمان‏ها دریافت نمایند.
وزارتخانه مذکور در صورت بروز موارد نقض قانون ترکمنستان توسط سازمان‏های دینی و انجام فعالیت توسط این سازمان‏ها که با اهداف در نظر گرفته شده در اساسنامه آن مغایرت دارد اخطاریه کتبی را به مسئولین این سازمان‏ها با درج دلایل ارسال می‏دارد.
در صورتیکه سازمان دینی اغلب فعالیت بازرگانی را انجام دهد و یا انجام موارد پیش بینی شده در اساسنامه این سازمان امکان پذیر نباشد.
در صورتیکه به سازمان دینی در عرض یک سال بیش از دو بار اخطاریه کتبی در مورد برطرف نمودن نواقض ارایه می‏گردد و نیز سازمان دینی در عرض یک سال اطلاعات جدیدی را به وزارت دادگستری ترکمنستان در مورد ثبت ارایه نکند، وزارت دادگستری می‏تواند به دادگاه شکایتی را در خصوص لغو آن سازمان دینی ارایه نماید.
دادستان کل ترکمنستان و نیز دادستان‏های زیر نظر دادستان کل بر اجرای قوانین در مورد آزادی عقاید و سازمان‏های دینی نظارت دارند.
ارگان‏های مالی و مالیاتی بر منبع درآمد سازمان‏های دینی، میزان وجوهی که آنها دریافت می‏نمایند و پرداخت مالیات و عوارض طبق قوانین ترکمنستان، نظارت دارند.
کنترل بر اجرای موازین و استانداردهای موجود توسط سازمان‏های دینی می‏تواند از سوی ارگان‏ها و مؤسسات اکولوژی، بهداشتی - اپیدمی، آتش نشانی و غیره صورت گیرد.

ماده 26: مسئولیت در قبال نقض قوانین ترکمنستان
مسئولیت در قبال نقض قوانین ترکمنستاندر مورد آزادی عقاید و سازمان‏های دینی مسئولین، اتباع ترکمنستان و سایر اشخاص دیگر مقصر در نقض قانون ترکمنستان در مورد آزادی عقاید و سازمان‏های دینی طبق قوانین ترکمنستان مسئولیت دارند.
مقررات نهایی

ماده 27: مقررات نهایی
مطابقت اساسنامه و دیگر اسناد تأسیس سازمان‏های دینی (که قبل از معتبر شدن قانون فعلی تأسیس شده است) با قانون فعلی الزامی است.
قانون ترکمنستان در مورد آزادی عقاید و سازمان‏های دینی در ترکمنستان مورخ 29 ماه می 1991 میلادی و اضافات و ضمائم آن از زمان معتبر شدن قانون فعلی از اعتبار ساقط می‏باشد.

 

نوع مطلب : حقوق، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 18 خرداد 1398 06:10 ق.ظ

Excellent article. Keep posting such kind of information on your page. Im really impressed by your site.
Hey there, You've done a fantastic job. I will definitely digg it and individually recommend to my friends. I'm confident they'll be benefited from this site.
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:14 ب.ظ
Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment
didn't appear. Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say fantastic blog!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:26 ب.ظ
If you would like to get a good deal from this post then you have to apply such
methods to your won web site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :