تبلیغات
بلان - آثار اخلاقى - تربیتى قیام سیدالشهداء علیه السلام
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات

ایجاد اخلاق جدید در جامعه مسلمین
احساس گناه در بین مسلمین
ازدیاد محبوبیت سیدالشهداء علیه السلام و خاندان وحى

ایجاد اخلاق جدید در جامعه مسلمین

یكى از آثار و بركات سیدالشهدا علیه السلام در بعد اخلاقى - تربیتى این است كه قیام او باعث گردید در جامعه مسلمانان نوعى اخلاق جدید بلند نظرانه پدید آید و نظر انسان را به زندگى خود و دیگران، دگرگون سازد تا بتواند بدینوسیله جامعه را اصلاح نماید. و به عبارت دیگر، با خودسازى به دیگر سازى نیز بپردازد.

آرى، در آن زمانى كه بنیاد روانى و اخلاقى مردم در هم ریخته و ویران شده بود و این ویرانى شامل رهبران مسلمین و بزرگان آنان نیز شده بود و با اخلاق و شیوه اى وحشتناك زندگى مى كردند، امام حسین علیه‌السلام یگانه درمان آن حالت بیمارگونه را كه در مجتمع مسلمانان مورد قبول واقع شده بود، در قیام آشكار و فریاد در آن سكوت مرگبار دید.

لذا آن حضرت با خون پاك خود و فرزندان و یارانش و با همه اعتبارات احساسى و تاریخى، حتى شمشیر و عمامه جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله، وارد مبارزه گردید تا همه روزنه ها و راه‌هاى توجیه را فرو بندد.

در اثر قیام و شهادت امام حسین علیه السلام موجى در روح مسلمین به وجود آمد، حمیت و عزت، شجاعت و صلابت به وجود آمد، و احساسات بردگى و اسارتى كه از اواخر حكومت عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه اسلامى حكمفرما بود، تضعیف شد و ترس آنها را فرو ریخت، خلاصه، ابا عبدالله علیه‌السلام به اجتماع اسلامى شخصیت داد.

سیدالشهدا علیه السلام نیك دریافته بود كه وجدان شكست خورده و اخلاق پست امت را نمى توان به وسیله رویارویى ساده دگرگون ساخت، از این رو با قیام و شهادت خویش دیرى نپایید كه اخلاق هزیمت و فرار را به نیرویى عظیم درآورد و اخلاق جدیدى به جاى آن جایگزین نمود.

به راستى شهادت حسین بن على علیه السلام تاثیر ژرف و شگرفى بر شیعیان ساكن و ساكت بجاى گذاشت، و سرنوشت غم انگیز نواده پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله عواطف اخلاقى و مذهبى مردم را به هم ریخت.

در اثر قیام و شهادت امام حسین علیه السلام موجى در روح مسلمین به وجود آمد، حمیت و عزت، شجاعت و صلابت به وجود آمد، و احساسات بردگى و اسارتى كه از اواخر حكومت عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه اسلامى حكم‌فرما بود، تضعیف شد و ترس آنها را فرو ریخت، خلاصه، ابا عبدالله علیه‌السلام به اجتماع اسلامى شخصیت داد.

كربلا و قیام سیدالشهدا علیه السلام نمایشگاه اخلاق عالى اسلامى و انسانى با همه صفات و طراوت آن بود و این اخلاق را نه به زبان كه در عمل به خون پاك خویش بر صفحه ماندگار تاریخ به ثبت رسانید.

از پا حسین افتاد و ما بر پاى بودیم زینب اسیرى رفت و ما بر جاى بودیم

احساس گناه در بین مسلمین

یكى دیگر از آثار نهضت و شهادت سیدالشهدا علیه السلام این بود كه مردم پس از مدت كوتاهى متوجه عدم توانایى و ضعف نفس خود شدند، لذا احساس عمیق ندامت و گناه كرده و چنین اندیشیدند كه براى جبران این اهمال كارى و غفلت، و نیز براى طلب بخشایش الهى، باید جانبازی‌هاى مشابهى را انجام دهند. و از جمله كارهاى امام زین العابدین علیه السلام این بود كه كوشید این احساس گناه را شعله ور سازد. از این رو به گروه انبوهى از مردم كوفه نهیب زده و فرمود:

«
اى مردم، شما را به خدا سوگند مى‌دهم، آیا شما فراموش كردید كه نامه ها براى پدرم نوشتید و چون به سوى شما آمد، به او خدعه و نیرنگ زدید؟! شما با پدرم عهد و پیمان بستید و با وى بیعت كردید، اما بیعت خود را شكستید و او را به قتل رساندید پس هلاكت بر شما باد و با این توشه اى كه به آخرت فرستادید هلاكت بر شما باد.

چه رأى زشت و پلیدى را كه براى خود پسندیدید! آنگاه كه به دیدار پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مى شتابید و به شما بگوید: «عترت مرا كشتید، هتك حرمت مرا كردید.» با چه دیده اى به او نظر خواهید كرد؟ و سرانجام به شما خواهد گفت: «از امت من نخواهید بود.»(1)

این احساس گناه عامل همیشه شعله ورى بود كه مردم را براى شورش و انتقام‌جویى همواره به جلو مى راند.

طولی نكشید كه (حكومت) ظلم و جور معاویه و جانشیان او منهدم شد و در كمتر از یك قرن قدرت از بنى‌امیه سلب گردید. منهدم شدن (قدرت) بنى‌امیه به قسمى شد كه امروز نام و نشانى از آنها نمودار نیست و اگر در متن كتب تاریخى نامى از این قوم ذكر شده در تعقیب آن هزاران نفرین و ناسزا هم نوشته شده است، و این نیست مگر به واسطه قیام امام حسین علیه السلام و یاران با وفاى او

استاد «عادل ادیب» در این باره مى نویسد: شهادت فجیع امام حسین علیه السلام در كربلا موجى شدید از احساس گناه در وجدان هر مسلمانى برانگیخت. آنان پى بردند كه مى توانستند او را یارى دهند. اما از آن پس كه با او براى قیام پیمان بستند، او را یارى نكردند.

این احساس گناه دو جنبه داشت: از یك طرف انسان را وادار مى‌ساخت كه گناهى را كه مرتكب شده با كفاره بشوید، و از طرف دیگر نسبت به كسانى كه او را به ارتكاب چنین گناهى واداشته بودند، احساس كینه و نفرت كند. به طورى كه انگیزه انقلاب‌هاى متعددى كه در اثر قتل امام علیه السلام برپا شد، همان كفاره یارى نكردن به حضرت او، و انتقام گرفتن از امویان بود.

مقدر چنین بود كه آتش این احساس گناه، پیوسته برافروخته بماند و انگیزه انتقام از بنى امیه در هر فرصت به انقلاب و قیام بر ضد ستمگران منتهى گردد.(2)

بارى، بر اثر شهادت امام حسین علیه السلام این آیه شریفه مصداقى روشن یافت:

«
و یوم یعض الظالم على یدیه »(3)؛ و روزى كه ستمكار دست‌هاى خود را از پشیمانى مى گزد.

ازدیاد محبوبیت سیدالشهداء علیه السلام و خاندان وحى
 
سومین اثر مهم تربیتى قیام و شهادت سیدالشهداء علیه السلام، بالا بردن محبوبیت خاندان حضرت على علیه السلام در اجتماع اسلامى و شناساندن بیشتر و بهتر آنان به مردم بوده است .

مسئله داشتن محبوبیت و قبضه كردن افكار اجتماع از مسائل حیاتى و مهمى است كه همواره مورد نظر حكومت‌ها بوده و هست. حكومت‌ها هر چند به طور اكثر، تكیه‌گاه بزرگى جز قدرت ندارند، اما به خوبى مى‌دانند كه نیرومندتر از قدرت نظامى، جایگاهى است كه در دل‌هاى مردم مى باشد، و سعى دارند آن را براى خویش به دست آورند.

معاویه نیز با همه تلاش‌هاى شیطانى خود به طور كلى مى‌خواست دو چیز را به دست آورد: یكى محبوبیت بخشیدن به خاندان و شجره خبیثه بنى‌امیه، و دیگرى سقوط خاندان و شجره طیبه حضرت على علیه السلام از محبوبیت.

متاسفانه معاویه در این تلاش خود موفقیت بسیارى هم كسب كرد. اما با ظهور حماسه حسینى و جانبازی‌هاى مردان راستین خدا، نفوذ معنوى و اعتبار روحانى عمیقى براى سیدالشهدا و اهل‌بیت علیهم السلام ایجاد نمود.

به طورى كه هر چه از آن واقعه مى‌گذشت مردم بیشترى به خاندان حضرت على علیه السلام جذب مى شدند این محبوبیت رفته رفته چنان بالا گرفت كه عده اى براى خونخواهى و به نام هواداران از خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله دست به قیام زدند.

آرى، اگر حسین بن على علیه السلام پیش از نهضت مردانه اش به عنوان امام وقت و سبط پیغمبر و فرزند على و فاطمه، و بزرگترین شخصیت از خاندان وحى شناخته مى شد، پس از قیام با حفظ مقامات سابق، به نام عالی‌ترین و كامل‌ترین نمونه مردانگى و مجاهدت و فداكارى در راه خدا و حقیقت شناخته شد.

«
مسیو ماربین آلمانى» در این خصوص مى نویسد: «مهمترین اثر این نهضت این بود كه ریاست روحانى كه در عوالم سیاست اهمیت شایانى داشت، مجدداً به دست بنى هاشم افتاد، و به ویژه در بازماندگان حسین علیه السلام مسلم گردید، و چندى طول نكشید كه (حكومت) ظلم و جور معاویه و جانشیان او منهدم شد و در كمتر از یك قرن قدرت از بنى‌امیه سلب گردید.

منهدم شدن (قدرت) بنى‌امیه به قسمى شد كه امروز نام و نشانى از آنها نمودار نیست و اگر در متن كتب تاریخى نامى از این قوم ذكر شده در تعقیب آن هزاران نفرین و ناسزا هم نوشته شده است، و این نیست مگر به واسطه قیام امام حسین علیه السلام و یاران با وفاى او.»(4)

پی‌نوشت‌ها:
1-
سیره امامان، سید محسن امین، ص 188.

2-
زندگانى تحلیلى پیشوایان ما، عادل ادیب، ص 149.

3-
سوره فرقان، آیه 27.

4-
نقل از كتاب درسى كه حسین به انسان‌ها آموخت، شهید هاشمى نژاد، ص 445.

منبع:كتاب آثار و بركات سیدالشهدا، علیرضا رجالى تهرانى.

نوع مطلب : دینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 تیر 1398 04:21 ب.ظ

Thanks a lot! I enjoy it!
look here cialis cheap canada cialis taglich cialis qualitat cialis 30 day sample canada discount drugs cialis tadalafil 20mg buy cialis cheap 10 mg cialis dosage recommendations cialis in sconto cialis y deporte
جمعه 31 خرداد 1398 04:27 ب.ظ

Whoa loads of fantastic information!
achat cialis en suisse the best site cialis tablets cialis 20mg prix en pharmacie tadalafilo sublingual cialis online cialis generique generic cialis with dapoxetine look here cialis order on line achat cialis en itali il cialis quanto costa
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:49 ب.ظ

Really all kinds of superb info!
cialis generico en mexico legalidad de comprar cialis cialis farmacias guadalajara cialis kamagra levitra cialis online holland only best offers cialis use side effects for cialis cialis sicuro in linea cialis professional yohimbe cialis therapie
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:20 ب.ظ

This is nicely said! !
cialis therapie cialis side effects generic cialis 20mg uk cialis uk recommended site cialis kanada cialis online generic cialis review uk click here take cialis cialis alternative look here cialis cheap canada
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:25 ب.ظ

Terrific material. Thanks a lot.
overnight cialis tadalafil cialis dosage recommendations buy name brand cialis on line cialis dosage recommendations canadian discount cialis generic cialis at the pharmacy link for you cialis price cialis lilly tadalafi buying cialis on internet click now cialis from canada
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:13 ق.ظ

Nicely put. Many thanks!
how do cialis pills work cialis kamagra levitra click now cialis from canada cialis rckenschmerzen cialis 5 mg effetti collateral low cost cialis 20mg cialis mit grapefruitsaft order a sample of cialis non 5 mg cialis generici 5 mg cialis pharmacie en ligne
شنبه 25 خرداد 1398 02:32 ب.ظ

You mentioned this very well!
look here cialis cheap canada cialis side effects dangers cialis vs viagra deutschland cialis online cialis authentique suisse recommended site cialis kanada cialis in sconto buying cialis in colombia cialis price thailand cialis prices
شنبه 25 خرداد 1398 12:12 ق.ظ

With thanks. Numerous write ups!

cialis soft tabs for sale price cialis best prix cialis once a da tadalafilo cialis et insomni cialis 20 mg effectiveness dose size of cialis try it no rx cialis tadalafil 20 mg cialis for sale
جمعه 24 خرداد 1398 09:58 ق.ظ

You actually mentioned that fantastically.
cialis tablets australia cialis wir preise calis how to purchase cialis on line cialis bula legalidad de comprar cialis cialis generique 5 mg cialis 5mg billiger where do you buy cialis non 5 mg cialis generici
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:27 ب.ظ

Effectively spoken genuinely. !
order generic cialis online cialis pills price each cialis 20mg acheter cialis kamagra generic cialis cialis daily reviews dosagem ideal cialis cialis daily dose generic we choice cialis pfizer india cialis online deutschland
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:18 ق.ظ

You definitely made your point!
cialis 30 day sample cialis venta a domicilio bulk cialis cialis online nederland cialis 5 mg buy generic cialis pill online online cialis fast cialis online we use it cialis online store no prescription cialis cheap
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:12 ب.ظ

You suggested this exceptionally well.
generic cialis at walmart cialis tablets for sale cialis online napol we recommend cheapest cialis canadian cialis only here cialis pills online cialis safe site to buy cialis online cialis 10mg prix pharmaci cialis name brand cheap
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:17 ق.ظ

Seriously many of fantastic info!
buy online cialis 5mg we recommend cialis info cialis australian price cialis pills price each cialis italia gratis we choice free trial of cialis cialis canadian drugs cialis prices cialis para que sirve free cialis
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:28 ق.ظ

Reliable stuff. Cheers.
cialis para que sirve cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis levitra cialis online holland tarif cialis france how do cialis pills work cialis canadian drugs pastillas cialis y alcoho cialis 5 mg funziona tadalafil 20mg
شنبه 18 خرداد 1398 06:10 ق.ظ

When some one searches for his required thing, thus he/she needs to be available that in detail, so that thing is maintained over here.
چهارشنبه 21 فروردین 1398 08:41 ب.ظ

Beneficial write ups. Thanks.
canadian medications, liraglutide canada online pharmacies top rated canadian pharmacies online pharmacy onesource candida viagra drugstore online canada medications information canadian online pharmacies rated online pharmacies canadian pharmacies that ship to us
دوشنبه 12 آذر 1397 02:28 ق.ظ

Amazing stuff. Appreciate it.
dosagem ideal cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis en 24 hora cost of cialis per pill cialis for sale south africa cialis 20 mg cost cialis official site price cialis per pill dose size of cialis cialis preise schweiz
شنبه 10 آذر 1397 01:48 ق.ظ

Seriously many of fantastic tips!
cialis pas cher paris cialis lilly tadalafi cialis farmacias guadalajara cialis 50 mg soft tab cialis australian price cialis kaufen wo price cialis per pill comprar cialis navarr cialis side effects dangers effetti del cialis
جمعه 9 آذر 1397 02:42 ق.ظ

Fine information. With thanks!
cialis 20mg prix en pharmacie india cialis 100mg cost cialis canada cialis for sale in europa cialis tablets cialis 200 dollar savings card acheter du cialis a geneve buying brand cialis online how do cialis pills work cialis farmacias guadalajara
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:22 ب.ظ

With thanks! Fantastic stuff!
cialis pills boards prices on cialis 10 mg cialis soft tabs for sale 40 mg cialis what if i take cialis qualitat cialis super kamagra cialis generika in deutschland kaufen cialis prezzo al pubblico no prescription cialis cheap look here cialis cheap canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:16 ق.ظ

You said this well!
cialis 5mg billiger cialis tadalafil 5 mg cialis pharmacie en ligne online cialis buy original cialis cialis generisches kanada cialis pills cialis generico in farmacia we use it cialis online store cialis 5 mg buy
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:44 ب.ظ

This is nicely put. !
american pharmacy cialis i recommend cialis generico buy name brand cialis on line cialis super kamagra precios de cialis generico the best choice cialis woman 5 mg cialis coupon printable tadalafilo cialis generique 5 mg cialis daily new zealand
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:31 ب.ظ

With thanks. Awesome stuff.
buy levitra buy levitra 10mg levitra 20 mg vardenafil 20mg cheap 20mg levitra buy generic levitra levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo levitra without a doctor prescription levitra 20mg
سه شنبه 10 مهر 1397 09:18 ق.ظ

You actually revealed this adequately.
achat cialis en europe cialis from canada overnight cialis tadalafil generic for cialis cialis daily new zealand ou acheter du cialis pas cher cialis sale online buy generic cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis purchasing
یکشنبه 8 مهر 1397 05:39 ق.ظ

You definitely made the point.
cialis generico en mexico generic cialis tadalafil cialis australian price cialis 5 effetti collaterali cialis cost cialis 10 doctissimo viagra cialis levitra cialis kamagra levitra look here cialis order on line cuanto cuesta cialis yaho
شنبه 7 مهر 1397 04:09 ق.ظ

Really tons of beneficial facts!
prescription doctor cialis chinese cialis 50 mg buy original cialis opinioni cialis generico only now cialis for sale in us usa cialis online american pharmacy cialis cialis online deutschland cialis ahumada cialis authentique suisse
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:45 ب.ظ

With thanks, Plenty of information.

rx cialis para comprar 5 mg cialis coupon printable cialis kamagra levitra female cialis no prescription cialis generico postepay weblink price cialis cialis daily reviews cialis cost online prescriptions cialis cialis canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:29 ب.ظ

This is nicely said. !
canadian pharmacy viagra brand drugs for sale in canada canadian medications pharmacy canadian online pharmacy canadian drugstore canada online pharmacies pharmacy canada best are canadian online pharmacies safe canada medication cost canada pharmaceuticals online
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:49 ب.ظ

Really a good deal of amazing tips.
viagra cialis levitra no prescription cialis cheap cialis para que sirve rezeptfrei cialis apotheke cialis with 2 days delivery preis cialis 20mg schweiz cialis generika cialis soft tabs for sale comprar cialis navarr order generic cialis online
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:04 ب.ظ

Cheers. Quite a lot of postings.

cialis for daily use cialis y deporte only best offers cialis use opinioni cialis generico no prescription cialis cheap cialis 5 mg cialis uk prescription doctor cialis cialis y deporte cialis generika
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :