تبلیغات
بلان - آثار اخلاقى - تربیتى قیام سیدالشهداء علیه السلام
بلان
بارها گفت محمد، که علی جان من است؛ هم به جان علی و جان محمد صلوات

ایجاد اخلاق جدید در جامعه مسلمین
احساس گناه در بین مسلمین
ازدیاد محبوبیت سیدالشهداء علیه السلام و خاندان وحى

ایجاد اخلاق جدید در جامعه مسلمین

یكى از آثار و بركات سیدالشهدا علیه السلام در بعد اخلاقى - تربیتى این است كه قیام او باعث گردید در جامعه مسلمانان نوعى اخلاق جدید بلند نظرانه پدید آید و نظر انسان را به زندگى خود و دیگران، دگرگون سازد تا بتواند بدینوسیله جامعه را اصلاح نماید. و به عبارت دیگر، با خودسازى به دیگر سازى نیز بپردازد.

آرى، در آن زمانى كه بنیاد روانى و اخلاقى مردم در هم ریخته و ویران شده بود و این ویرانى شامل رهبران مسلمین و بزرگان آنان نیز شده بود و با اخلاق و شیوه اى وحشتناك زندگى مى كردند، امام حسین علیه‌السلام یگانه درمان آن حالت بیمارگونه را كه در مجتمع مسلمانان مورد قبول واقع شده بود، در قیام آشكار و فریاد در آن سكوت مرگبار دید.

لذا آن حضرت با خون پاك خود و فرزندان و یارانش و با همه اعتبارات احساسى و تاریخى، حتى شمشیر و عمامه جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله، وارد مبارزه گردید تا همه روزنه ها و راه‌هاى توجیه را فرو بندد.

در اثر قیام و شهادت امام حسین علیه السلام موجى در روح مسلمین به وجود آمد، حمیت و عزت، شجاعت و صلابت به وجود آمد، و احساسات بردگى و اسارتى كه از اواخر حكومت عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه اسلامى حكمفرما بود، تضعیف شد و ترس آنها را فرو ریخت، خلاصه، ابا عبدالله علیه‌السلام به اجتماع اسلامى شخصیت داد.

سیدالشهدا علیه السلام نیك دریافته بود كه وجدان شكست خورده و اخلاق پست امت را نمى توان به وسیله رویارویى ساده دگرگون ساخت، از این رو با قیام و شهادت خویش دیرى نپایید كه اخلاق هزیمت و فرار را به نیرویى عظیم درآورد و اخلاق جدیدى به جاى آن جایگزین نمود.

به راستى شهادت حسین بن على علیه السلام تاثیر ژرف و شگرفى بر شیعیان ساكن و ساكت بجاى گذاشت، و سرنوشت غم انگیز نواده پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله عواطف اخلاقى و مذهبى مردم را به هم ریخت.

در اثر قیام و شهادت امام حسین علیه السلام موجى در روح مسلمین به وجود آمد، حمیت و عزت، شجاعت و صلابت به وجود آمد، و احساسات بردگى و اسارتى كه از اواخر حكومت عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه اسلامى حكم‌فرما بود، تضعیف شد و ترس آنها را فرو ریخت، خلاصه، ابا عبدالله علیه‌السلام به اجتماع اسلامى شخصیت داد.

كربلا و قیام سیدالشهدا علیه السلام نمایشگاه اخلاق عالى اسلامى و انسانى با همه صفات و طراوت آن بود و این اخلاق را نه به زبان كه در عمل به خون پاك خویش بر صفحه ماندگار تاریخ به ثبت رسانید.

از پا حسین افتاد و ما بر پاى بودیم زینب اسیرى رفت و ما بر جاى بودیم

احساس گناه در بین مسلمین

یكى دیگر از آثار نهضت و شهادت سیدالشهدا علیه السلام این بود كه مردم پس از مدت كوتاهى متوجه عدم توانایى و ضعف نفس خود شدند، لذا احساس عمیق ندامت و گناه كرده و چنین اندیشیدند كه براى جبران این اهمال كارى و غفلت، و نیز براى طلب بخشایش الهى، باید جانبازی‌هاى مشابهى را انجام دهند. و از جمله كارهاى امام زین العابدین علیه السلام این بود كه كوشید این احساس گناه را شعله ور سازد. از این رو به گروه انبوهى از مردم كوفه نهیب زده و فرمود:

«
اى مردم، شما را به خدا سوگند مى‌دهم، آیا شما فراموش كردید كه نامه ها براى پدرم نوشتید و چون به سوى شما آمد، به او خدعه و نیرنگ زدید؟! شما با پدرم عهد و پیمان بستید و با وى بیعت كردید، اما بیعت خود را شكستید و او را به قتل رساندید پس هلاكت بر شما باد و با این توشه اى كه به آخرت فرستادید هلاكت بر شما باد.

چه رأى زشت و پلیدى را كه براى خود پسندیدید! آنگاه كه به دیدار پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله مى شتابید و به شما بگوید: «عترت مرا كشتید، هتك حرمت مرا كردید.» با چه دیده اى به او نظر خواهید كرد؟ و سرانجام به شما خواهد گفت: «از امت من نخواهید بود.»(1)

این احساس گناه عامل همیشه شعله ورى بود كه مردم را براى شورش و انتقام‌جویى همواره به جلو مى راند.

طولی نكشید كه (حكومت) ظلم و جور معاویه و جانشیان او منهدم شد و در كمتر از یك قرن قدرت از بنى‌امیه سلب گردید. منهدم شدن (قدرت) بنى‌امیه به قسمى شد كه امروز نام و نشانى از آنها نمودار نیست و اگر در متن كتب تاریخى نامى از این قوم ذكر شده در تعقیب آن هزاران نفرین و ناسزا هم نوشته شده است، و این نیست مگر به واسطه قیام امام حسین علیه السلام و یاران با وفاى او

استاد «عادل ادیب» در این باره مى نویسد: شهادت فجیع امام حسین علیه السلام در كربلا موجى شدید از احساس گناه در وجدان هر مسلمانى برانگیخت. آنان پى بردند كه مى توانستند او را یارى دهند. اما از آن پس كه با او براى قیام پیمان بستند، او را یارى نكردند.

این احساس گناه دو جنبه داشت: از یك طرف انسان را وادار مى‌ساخت كه گناهى را كه مرتكب شده با كفاره بشوید، و از طرف دیگر نسبت به كسانى كه او را به ارتكاب چنین گناهى واداشته بودند، احساس كینه و نفرت كند. به طورى كه انگیزه انقلاب‌هاى متعددى كه در اثر قتل امام علیه السلام برپا شد، همان كفاره یارى نكردن به حضرت او، و انتقام گرفتن از امویان بود.

مقدر چنین بود كه آتش این احساس گناه، پیوسته برافروخته بماند و انگیزه انتقام از بنى امیه در هر فرصت به انقلاب و قیام بر ضد ستمگران منتهى گردد.(2)

بارى، بر اثر شهادت امام حسین علیه السلام این آیه شریفه مصداقى روشن یافت:

«
و یوم یعض الظالم على یدیه »(3)؛ و روزى كه ستمكار دست‌هاى خود را از پشیمانى مى گزد.

ازدیاد محبوبیت سیدالشهداء علیه السلام و خاندان وحى
 
سومین اثر مهم تربیتى قیام و شهادت سیدالشهداء علیه السلام، بالا بردن محبوبیت خاندان حضرت على علیه السلام در اجتماع اسلامى و شناساندن بیشتر و بهتر آنان به مردم بوده است .

مسئله داشتن محبوبیت و قبضه كردن افكار اجتماع از مسائل حیاتى و مهمى است كه همواره مورد نظر حكومت‌ها بوده و هست. حكومت‌ها هر چند به طور اكثر، تكیه‌گاه بزرگى جز قدرت ندارند، اما به خوبى مى‌دانند كه نیرومندتر از قدرت نظامى، جایگاهى است كه در دل‌هاى مردم مى باشد، و سعى دارند آن را براى خویش به دست آورند.

معاویه نیز با همه تلاش‌هاى شیطانى خود به طور كلى مى‌خواست دو چیز را به دست آورد: یكى محبوبیت بخشیدن به خاندان و شجره خبیثه بنى‌امیه، و دیگرى سقوط خاندان و شجره طیبه حضرت على علیه السلام از محبوبیت.

متاسفانه معاویه در این تلاش خود موفقیت بسیارى هم كسب كرد. اما با ظهور حماسه حسینى و جانبازی‌هاى مردان راستین خدا، نفوذ معنوى و اعتبار روحانى عمیقى براى سیدالشهدا و اهل‌بیت علیهم السلام ایجاد نمود.

به طورى كه هر چه از آن واقعه مى‌گذشت مردم بیشترى به خاندان حضرت على علیه السلام جذب مى شدند این محبوبیت رفته رفته چنان بالا گرفت كه عده اى براى خونخواهى و به نام هواداران از خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله دست به قیام زدند.

آرى، اگر حسین بن على علیه السلام پیش از نهضت مردانه اش به عنوان امام وقت و سبط پیغمبر و فرزند على و فاطمه، و بزرگترین شخصیت از خاندان وحى شناخته مى شد، پس از قیام با حفظ مقامات سابق، به نام عالی‌ترین و كامل‌ترین نمونه مردانگى و مجاهدت و فداكارى در راه خدا و حقیقت شناخته شد.

«
مسیو ماربین آلمانى» در این خصوص مى نویسد: «مهمترین اثر این نهضت این بود كه ریاست روحانى كه در عوالم سیاست اهمیت شایانى داشت، مجدداً به دست بنى هاشم افتاد، و به ویژه در بازماندگان حسین علیه السلام مسلم گردید، و چندى طول نكشید كه (حكومت) ظلم و جور معاویه و جانشیان او منهدم شد و در كمتر از یك قرن قدرت از بنى‌امیه سلب گردید.

منهدم شدن (قدرت) بنى‌امیه به قسمى شد كه امروز نام و نشانى از آنها نمودار نیست و اگر در متن كتب تاریخى نامى از این قوم ذكر شده در تعقیب آن هزاران نفرین و ناسزا هم نوشته شده است، و این نیست مگر به واسطه قیام امام حسین علیه السلام و یاران با وفاى او.»(4)

پی‌نوشت‌ها:
1-
سیره امامان، سید محسن امین، ص 188.

2-
زندگانى تحلیلى پیشوایان ما، عادل ادیب، ص 149.

3-
سوره فرقان، آیه 27.

4-
نقل از كتاب درسى كه حسین به انسان‌ها آموخت، شهید هاشمى نژاد، ص 445.

منبع:كتاب آثار و بركات سیدالشهدا، علیرضا رجالى تهرانى.

نوع مطلب : دینی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:31 ب.ظ

With thanks. Awesome stuff.
buy levitra buy levitra 10mg levitra 20 mg vardenafil 20mg cheap 20mg levitra buy generic levitra levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo levitra without a doctor prescription levitra 20mg
سه شنبه 10 مهر 1397 09:18 ق.ظ

You actually revealed this adequately.
achat cialis en europe cialis from canada overnight cialis tadalafil generic for cialis cialis daily new zealand ou acheter du cialis pas cher cialis sale online buy generic cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis purchasing
یکشنبه 8 مهر 1397 05:39 ق.ظ

You definitely made the point.
cialis generico en mexico generic cialis tadalafil cialis australian price cialis 5 effetti collaterali cialis cost cialis 10 doctissimo viagra cialis levitra cialis kamagra levitra look here cialis order on line cuanto cuesta cialis yaho
شنبه 7 مهر 1397 04:09 ق.ظ

Really tons of beneficial facts!
prescription doctor cialis chinese cialis 50 mg buy original cialis opinioni cialis generico only now cialis for sale in us usa cialis online american pharmacy cialis cialis online deutschland cialis ahumada cialis authentique suisse
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:45 ب.ظ

With thanks, Plenty of information.

rx cialis para comprar 5 mg cialis coupon printable cialis kamagra levitra female cialis no prescription cialis generico postepay weblink price cialis cialis daily reviews cialis cost online prescriptions cialis cialis canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:29 ب.ظ

This is nicely said. !
canadian pharmacy viagra brand drugs for sale in canada canadian medications pharmacy canadian online pharmacy canadian drugstore canada online pharmacies pharmacy canada best are canadian online pharmacies safe canada medication cost canada pharmaceuticals online
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:49 ب.ظ

Really a good deal of amazing tips.
viagra cialis levitra no prescription cialis cheap cialis para que sirve rezeptfrei cialis apotheke cialis with 2 days delivery preis cialis 20mg schweiz cialis generika cialis soft tabs for sale comprar cialis navarr order generic cialis online
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:04 ب.ظ

Cheers. Quite a lot of postings.

cialis for daily use cialis y deporte only best offers cialis use opinioni cialis generico no prescription cialis cheap cialis 5 mg cialis uk prescription doctor cialis cialis y deporte cialis generika
دوشنبه 22 مرداد 1397 03:46 ب.ظ

Tips certainly taken..
import cialis canada discount drugs cialis cialis preise schweiz tadalafil 5mg cialis pills price each 5 mg cialis pharmacie en ligne best generic drugs cialis order cialis from india when can i take another cialis where cheapest cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:48 ق.ظ

You actually revealed it adequately!
where do you buy cialis cialis pills legalidad de comprar cialis effetti del cialis walgreens price for cialis cialis without a doctor's prescription cuanto cuesta cialis yaho buy cialis online cialis pills boards cialis 5 mg schweiz
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:34 ب.ظ

Kudos. I like this!
where to buy cialis in ontario cialis soft tabs for sale cialis online deutschland buying cialis on internet 40 mg cialis what if i take cialis australian price how do cialis pills work buy cialis online legal cialis diario compra cialis coupon
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:15 ق.ظ

You have made the point.
discount viagra to buy viagra buy viagra at walmart online pharmacy usa viagra where to buy viagra without a prescription online pharmacy usa viagra how do i get viagra online what is viagra can i buy viagra online buy viagra without
جمعه 3 فروردین 1397 09:58 ب.ظ

Wonderful tips. Many thanks!
cialis rezeptfrei sterreich generic cialis soft gels 5 mg cialis pharmacie en ligne venta de cialis canada ou acheter du cialis pas cher usa cialis online generic cialis pill online cialis tablets cialis kamagra levitra what is cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 03:36 ق.ظ

Cheers! Fantastic information!
can i take cialis and ecstasy cialis sans ordonnance buy online cialis 5mg callus canada discount drugs cialis cialis qualitat callus viagra or cialis fast cialis online cialis patentablauf in deutschland
چهارشنبه 1 شهریور 1396 01:28 ب.ظ
hey there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here.
I did however expertise several technical points using this web site, since I experienced to reload the web site
many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently
affect your placement in google and can damage your
high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I'm
adding this RSS to my e-mail and could look
out for a lot more of your respective interesting content.
Make sure you update this again very soon.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 10:43 ق.ظ
Howdy! This post couldn't be written much better!
Going through this post reminds me of my previous roommate!
He continually kept preaching about this. I will forward this information to him.
Pretty sure he'll have a great read. Thanks for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

اللهم صل علی محمد و آل محمد (وعجل فرجهم)
مدیر وبلاگ : محمدرضا بلانیان
صفحات جانبی
نظرسنجی
نظر شما درباره نتیجه مذاکرات هسته ای چیست؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :